Generalforsamling DSMF Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​Generalforsamling DSMF Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 28. marts 2022 kl. 16.00 i Århus. DSMF afholder generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 16.00 til 17.00. Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset The House, Ryesgade 8, 8000 Aarhus C. På dagen, vil der være opslag ved indgangen, som hjælp til at vise vej til fælleshuset.

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag Bestyrelsen forslår følgende til vedtægtsændring: § 7.1 ændres til: Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant.

6. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker at genopstille: • Lars Henrik Larsen • Inger Birthe Bjørnlund • Rasmus Bach Jønsson • Lene Johansen Hvis vedtægtsændring fra punkt 5 vedtages, indstiller bestyrelsen, at et medlem bliver suppleant. Sekretær: Line Thomassen er gået af. Bestyrelsen indstiller Helene Pihl Badsberg, som allerede varetager denne opgave som suppleant.

7. Valg af 1 suppleant.

8. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen indstiller Dansk Revision Sønderborg og Vibeke Laumann Hartlev som intern revisor.

9. Eventuelt. Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. marts 2022. Af hensyn til bestilling af forplejning skal du i år forhåndstilmelde dig. Forslag og tilmelding sendes til sekretær Helene Pihl Badsberg på mail: helene.badsberg@gmail.com

Nyheder​

Nyhedsbrev
God sommer!
Læs hele nyheden
Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin