Tilbud til arbejdspladser i kommuner, regioner og privat praksis.

Ud over de mange standardkurser som DSMF udbyder, der tilsammen udgør en diplomuddannelse, tilbyder vi desuden at skræddersy kortere eller længere efteruddannelsesforløb til arbejdspladser i kommuner, regioner såvel som privat praksis – måske et tilbud for jer?

Dansk selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) primære mål er at formidle og implementere evidensbaseret muskuloskeletal fysioterapi efter højeste internationale standarder og i tæt samarbejde med The International Federation of Orthopaedic Manipulative PhysicalTherapists (IFOMPT). DSMFs kurser er derfor alle rettet mod ovenstående mål med fokus på den kliniske ræsonnering og med inddragelse af nyeste forskning, evidensbaseret praksis samt best practice med bl.a. udgangspunkt i patientens værdier og præferencer og den kliniske kontekst. ​

For at kunne opfylde målet med at implementere og kvalitetssikre muskuloskeletal fysioterapi i forskellige arbejdsfællesskaber, tilbyder DSMF efteruddannelse ude på arbejdspladser i form kurser, temadage, workshops, foredrag ol. målrettet netop det, der er brug for på jeres arbejdsplads eller arbejdsfællesskab til kompetenceudvikling.

DSMF lægger vægt på, at aktiviteterne bliver så praksisnære som muligt. Vi tilpasser undervisningsaktiviteten sammen med jer, hvad angår tidsmæssig forløb, fagligt indhold, pædagogiske metoder og didaktiske overvejelser samt økonomi og fysiske rammer. Vores undervisere har stor undervisningserfaring, kombineret med en bred og opdateret viden om aktuel evidens på det muskuloskeletale felt samt kundskaber i den praktiske udførelse af interventioner og kan derfor løbende tilpasse både indhold, form og metoder, så ønsker og forventninger kan justeres under hele forløbet. Der kan være tale om såvel monofaglige, som så vel som tværfaglige uddannelsesaktiviteter. ​

Læs mere dette fantastiske tilbud her: Link til pdf.

Nyheder​

Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard med valget!
Læs hele nyheden

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin