​Klinisk supervision

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi tilbyder kortere seancer med mulighed for faglig udvikling gennem klinisk vejledning, rådgivning eller kollegial supervision med udgangspunkt i den kliniske praksis. Formålet er at stimulere fysioterapeutens faglige udvikling og refleksion over egen praksis samt at integrere teoretisk såvel som praktisk viden i den kliniske hverdag.

Hvorfor?

Mange fysioterapeuter arbejder alene i en travl hverdag, hvor der ikke gives mange muligheder for refleksion over egne handlinger. Refleksion, diskussion og inspiration er vigtige redskaber til at skabe udvikling i ens arbejde. I den kliniske vejledning og kollegiale supervision anvendes disse redskaber. De kan stimulere deltageren til at reflektere over eller ændre hverdagens mønstre til en mere bevidst klinisk proces.

​Ad forskellige veje får man kendskab til nye færdigheder, viden, som skal implementeres ind i gamle vaner og mønstre. At ændre vaner, er en proces der kræver bevidstgørelse af hverdagens kliniske overvejelser og beslutninger. 

I disse seancer sætter vi fokus på at bevidstgøre brugen af vores teoretisk og praktisk viden, tavs viden, erfaringer og tolkninger i forhold til konkrete patientsituationer.

Det er ikke en vurderende eller eksamenslignende seance, men en seance med fysioterapeutens egen udvikling som formål, således at deltageren bliver bedre i stand til at klare hverdagens situationer.

Hvordan?

Formen er klinisk vejledning på fysioterapeuternes egen arbejdsplads ud fra en patientundersøgelse og -behandling. Der er maks. 5 deltagere hvoraf én undersøger/behandler en patient.​​​

Nyheder​

Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard med valget!
Læs hele nyheden

Efterfølgende danner det forløb baggrund for refleksion, faglig diskussion, undervisning og supervision med fokus på et, på forhånd aftalt, emne.

Disse emner kan variere fra kommunikationen med patienten, indsigt i kliniske overvejelser, empowerment og formidling, implementering af smertemekanismer, teknisk udførelse af relevante tests og teknikker m.m., men med udgangspunkt i den muskuloskeletale kliniske beslutningsproces. Det er deltagernes afgørelse hvad der skal være i fokus på de enkelte dage i den kliniske vejledning.

Deltagerne kan tilmelde sig enkeltvis. Så danner vi 5 mandsgrupper, gerne i samme nærområde. Man kan også tilmelde sig som 5 mandsgruppe og i fællesskab finder vi frem til egnede tid og sted. Typisk er det på deltagernes egen arbejdsplads.

En seance varer 3 timer, og der vil være 3 seancer i alt (dog med mulighed for ændring efter behov).

Hvem?

Dette tilbud henvender sig til ALLE fysioterapeuter med interesse i Muskuloskeletal Fysioterapi uanset arbejdssted (f.eks. fysioterapeuter i kommunal ansættelse eller sygehus ansættelse, nyuddannede fysioterapeuter). Ved diplomuddannelsen kan timerne medregnes som supervisionstimer både til Del 2 -eksamen (når de tages sideløbende med kurserne) og ved opgørelse af specialistkompetence.

Information og tilmelding

Læs om information og tilmelding til klinisk vejledning / supervision i gruppeform​

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin