Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling

​Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.


DSMF afholder generalforsamling søndag d. 26. marts 2023 kl. 16.30 til 17.30. Generalforsamlingen afholdes i fælleshuset Karre 81, Holbergsgade / Wilstersgade, 8000 Aarhus C (indgang gennem porten Wilstersgade 8)


På dagen, vil der være opslag ved indgangen, som hjælp til at vise vej til fælleshuset.


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag Bestyrelsen forslår følgende til vedtægtsændring:

§ 7.4 ændres til: Selskabet tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden. Sædvanlig økonomisk forvaltning af selskabets midler kan dog uden yderligere fuldmagt varetages af selskabets valgte kasserer. Bestyrelsen kan udpege en underskriver på selskabets vegne.

6. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker at genopstille: Jesper Holm, Helene Pihl Badsberg og Eva Bäcker Hansen.

7. Valg af 1 suppleant. •Inger Birthe Bjørnlund ønsker at genopstille.

8. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen indstiller Dansk Revision Sønderborg og Vibeke Laumann Hartlev som intern revisor.

9. Eventuelt. Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12. marts 2023.


 Af hensyn til bestilling af forplejning skal du forhåndstilmelde dig. Forslag og tilmelding sendes til sekretær Helene Pihl Badsberg på mail: helene.badsberg@gmail.com


Nyheder​

Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard med valget!
Læs hele nyheden

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin