Generalforsamling

GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus


​Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 650 kr. for ordinære medlemmer, og gratis for pensionister og studerende. 

5. Indkomne forslag Bestyrelsen forslår følgende til vedtægtsændringer: $ 1.4: Selskabets adresse følger formandens adresse. § 5.2: Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt i første kvartal. § 5.3: Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel til medlemmerne. § 7.1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. § 7.2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. § 11.3: Såfremt Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi opløses tilfalder selskabets formue en ny faglig organisation af muskuloskeletal fysioterapi i Danmark

6. Valg af bestyrelse Mulighed 1 (hvis ovenstående forslag bliver stemt igennem): Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Mulighed 2 (hvis ovenstående forslag ikke bliver stemt igennem): Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, som ønsker at genopstille: Rasmus Bach Jønsson Lene Johansen Inger Birthe Bjørnlund 

7. Valg af suppleant Mulighed 1 (hvis ovenstående forslag bliver stemt igennem): Der skal vælges 2 suppleanter for en 1 årig periode Mulighed 2 (hvis ovenstående forslag ikke bliver stemt igennem): Der skal vælges 1 suppleant for en 1 årig periode Bestyrelsen indstiller Ebbe Gjelstrup Nogal Kristiansen, med henblik på oplæring til fremtidig kassererpost. 

8. Valg af 2 revisorer Bestyrelsen indstiller Dansk Revision Sønderborg og Vibeke Laumann Hartlev som intern revisor. 

9. Eventuelt

Nyheder​

Nyhedsbrev
God sommer!
Læs hele nyheden
Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin