Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Find behandler​

Kursuskalender​

​Hvad er Muskuloskeletal Fysioterapi ?

Indmeldelse

Nyheder

Årsberetningen er nu klar til download.

Det er nu muligt at downloade bestyrelsens årsberetning samt regnskab for 2015 ved at tykke på disse links: 

Årsberetning 2015.

Regnskab 2015.

Nyhedsbrev fra IFOMPT
Så er der nyheder fra IFOMPT
Læs hele nyheden
World Congress Low Back and Pelvic Girdle Pain
Det er nu muligt at tilmelde sig til World Congress Low Back and Pelvic Girdle Pain.
Læs hele nyheden
Farmakologi for fysioterapeuter
Diplommodul for dig der ønsker et bredt kendskab til forskelligartede medikamenters påvirkning af bevægeapparatet – og en øget viden om effekt, bivirkninger, doseringer og interaktioner af præparater, der gives til forskellige sygdomme.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com