​Hvad er Muskuloskeletal Fysioterapi

Muskuloskeletal Fysioterapi, er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt. 

Kerneområdet i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kerneområdet i Muskuloskeletal Fysioterapi er kroppens biomekaniske forhold - dvs. forhold angående led, knogler, sener, muskler, nervesystem og bindevævs funktioner samt disses indbyrdes påvirkninger - relateret til muskuloskeletale lidelser.

Muskuloskeletal Fysioterapi er synonymt med Manuel Terapi,, som er den oprindelige og hidtil nok mest kendte benævnelse.

Definition på Muskuloskeletal Fysioterapi (IFOMPT 2004)

Orthopaedic Manual Therapy is a specialized area of physiotherapy / physical therapy for the management of neuro-musculo-skeletal conditions, based on clinical reasoning, using highly specific treatment approaches including manual techniques and therapeutic exercises.

Orthopaedic Manual Therapy also encompasses, and is driven by, the available scientific and clinical evidence and the biopsychosocial framework of each individual patient.

DSMF - IFOMT

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) er et selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.

DSMF udbyder uddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi for fysioterapeuter i Skandinavien.

DSMF er fuldgyldigt medlem af IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manual/Manipulative Therapists) som er en suborganisation under WCPT (World Confederation for Physical Therapy). IFOMT repræsenterer medlemslande, som fuldt lever op til, og akkrediterer uddannelseskravene i muskuloskeletal fysioterapi (Member Organisations - MOs) samt registerede interessegrupper (Registered Interest Groups - RIGs), som sørger for at skabe godkendte uddannelser i deres respektive lande. Fysioterapeuter med speciale indenfor det manuelle/muskuloskeletale område er dermed internationalt repræsenteret gennem IFOMPT og WCPT.

DSMF's idégrundlag og formål

Idégrundlaget for DSMF er at tilbyde ekspertuddannelse til færdiguddannede fysioterapeuter i Muskuloskeletal fyioterapi og dét kerneområde der ligger heri. Dette med henblik på at tilbyde og give patienter med dysfunktioner i bevægeapparatet behandling på ekspertniveau, ved at kunne analysere og påvirke menneskets evne til at bevæge sig optimalt i en given kontekst.

Som baggrund for at kunne effektuere denne uddannelse er det gruppens mission at samle nationale og internationale forskningsresultater og viden på området og skabe evidensbaseret praksis.

Der undervises praksisorienteret i kerneområdet, hvilket giver den Muskuloskeletal-uddannede fysioterapeut kompetence til at sætte ind overfor patienter i alle aldersgrupper med funktionsforstyrrelser eller potientielle funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet enten som direkte følge af over- eller underbelastning, herunder traumer, eller sekundært opståede funktionsforstyrrelser i forbindelse med andre lidelser.

IFOMPT's vision (IFOMPT 2004)

World-wide promotion of excellence and unity in clinical and academic standards for manual/musculoskeletal physiotherapists.

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com