​Bestyrelsen

Bestyrelsen - DSMF

​Martin B. Josefsen - Formand, IFOMPT udvalg

Dip.MPT

mbj@rygfys.dk - Tlf.: 61 70 66 29

Eva Bäcker Hansen - Næstformand, Uddannelsesudvalg (formand), IFOMPT udvalg

Dip.MPT

baecker@mail.tele.dk - Tlf. (mobil): 51 23 55 34

Lene W. Johansen - Kasserer, Medlemmer

Dip.MPT

lwj@muskuloskeletal.dk - Tlf. (arb.): 59 43 97 47

Klinik: Ahlgade 51, 1.tv., 4300 Holbæk

Line Thomassen - Sekretær

Specialist i Muskuloskeletal Fysiotereapi

lit@muskuloskeletal.dk

Jesper Holm - Studievejleder, Eksamensudvalg - Pt. på orlov. 

Dip.MPT

je.holm@gmail.com 

Inger Birthe Bjørnlund - Uddannelsesudvalg, Curriculum

Dip.MPT

inbj@phmetropol.dk 

Lars Henrik Larsen - Bestyrelsesmedlem

Stud. PhD.

LHL@ucn.dk
​​

Lotte Telvig - Temadagsudvalg, Ambassadør ansv.

Dip.MPT

lt@fysiq.dk 

Rasmus Bach Jønsson - Redaktion Web, PR-ansvarlig.

Exam.MPT

rasmusbn86@hotmail.com 

Statisk balance hos individer med low back pain sammenlignet med raske kontroller.
Statisk balance hos individer med low back pain sammenlignet med raske kontroller.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 8. Marts 2018 kl. 16.30 i Middelfart.
Læs hele nyheden
Low back pain er en multidimensional lidelse
Low back pain er en multi dimensional lidelse
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com