Til patienten

Muskuloskeletale Fysioterapeuter har særlig uddannelse og interesse indenfor undersøgelse og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt.

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF)

DSMF er en sammenslutning af fysioterapeuter med speciel interesse og uddannelse inden for undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt. Der findes omtrent 1000 muskuloskeletale fysioterapeuter i sammenslutningen, og du finder de fleste af dem på private klinikker. Over 100 har gennemført og bestået et uddannelsesforløb i muskuloskeletal fysioterapi (se "Find behandler").

Hvad er en Muskuloskeletal Fysioterapeut?

En muskuloskeletal fysioterapeut, er en fysioterapeut, som har gennemgået en efteruddannelse i undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i "bevægeapparatet". Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter. Derudover lærer en muskuloskeletal fysioterapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet.

Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt. Uddannelsen består af en kursusrække, som strækker sig over flere år. Hertil kommer mindst 100 timers praktik hos en færdiguddannet muskuloskeletal fysioterapeut og et omfattende litteraturstudie. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Hvad kan en muskuloskeletal fysioterapeut gøre for mig?

Har du akutte ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut finde frem til, hvilket område problemet sidder i. Han/hun kan behandle leddet og løsne det med bestemte håndgreb. Ligeledes kan de omkringliggende muskler behandles, og du får en grundig instruktion i øvelser, du selv kan gøre. Dels for hurtigere at blive rask og dels for at forebygge at problemet kommer igen.

Har du langvarige ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge hvordan din ryg, led, muskler og nerver fungerer i sammenhæng med den måde, du håndterer smerte på. Ud fra dette lægges en plan, som kan bestå i behandling af ryggens led med bestemte håndgreb, anvisning af øvelser og planlægning af et længerevarende genoptræningsforløb.

Har du skulder- eller armsmerter, f. eks. tennisalbue kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge din arm og din nakke. Ud fra undersøgelsen diagnosticeres, om generne stammer fra nakken eller om skaden eller overbelastningen sidder i armen. Behandlingen rettes mod nakken eller armen med bestemte håndgreb, som sigter på at forbedrer leddenes og musklernes funktion. Du får en grundig information om øvelser, som hjælper til at gøre dig hurtigere rask og undgå tilbagefald.

Har du hofte-, knæ eller fodsmerter, kan den muskuloskeletale fysioterapeut ligeledes undersøge og diagnosticere om fejlfunktionen sidder i eller omkring leddet. Og om der er tale om smerter, som stammer fra ryggen. Behandlingen rettes mod leddet og dets omgivelser og kan bestå i bestemte håndgreb, som normaliserer funktionen i leddet og musklerne omkring. Også her vil behandlingen følges op med instruktion i øvelser, som fremmer funktionen og forebygger tilbagefald.

Hvordan foregår en behandling hos en muskuloskeletal fysioterapeut?

Det første besøg hos en muskuloskeletal fysioterapeut består i en udførlig anamnese og en grundig undersøgelse. Undersøgelsen rettes ikke kun mod det område, hvor du har ondt, men også mod andre områder, som kan have sammenhæng med dine smerter. På baggrund af undersøgelsen opstilles der en behandlingsplan sammen med dig.

Hvad koster det?

Generelt arbejder muskuloskeletale fysioterapeuter under samme overenskomst som andre fysioterapeuter, hvormed prisen for undersøgelse / behandling er den samme.

For at få det offentlige sygesikringstilskud skal du have en henvisning fra din læge, sygehuslæge eller speciallæge. Sygeforsikringen "danmark" yder også det samme tilskud, her er henvisning fra egen læge ikke et krav.

Nogle muskuloskeletale fysioterapeuter og andre fysioterapeuter arbejder uden sygesikringsoverenskomst - dvs. uden offentligt tilskud - og kan have andre takster. Generelt kan man alligevel få tilskud fra sygeforsikringen "danmark".

Spørg din lokale behandler angående priser.​​

Faktaboks:​

Her kan du finde en muskuloskeletal fysioterapeut nær dig samt læse mere om muskuloskeletal fysioterapi;

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com