​Kurser og uddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi giver dig specialviden og klinisk ekspertise i undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg-, nakke- og bevægeapparat.

Her kan du læse mere om uddannelsesforløb.

Uddannelsen til Muskuloskeletal Fysioterapeut

Med det fulde uddannelsesforløb opnår du et internationalt anerkendt uddannelsesniveau indenfor feltet – og kan anvende titlen Muskuloskeletal Fysioterapeut. Uddannelsen til Muskuloskeletal Fysioterapeut er på 60 ECTS og kan tages som deltidsforløb over 4 år sideløbende med praksis. Uddannelsen er godkendt af IFOMT, der er specialesubgruppe under WCPT.

Information og tilmelding

For at tilmelde dig kurserne, kan du klikke på følgende link: Kursuskalender
Vil du tilmelde dig det fulde forløb, bedes du kontakte vores kursussekretær på muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com

Folder om uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

​Oversigt over de 60 ECTS-point i MT Uddannelsen

Antal dage: ​6

ECTS-Point: ​4,5

Antal dage: ​6

ECTS-Point: 4,5

Antal dage: ​6

ECTS-Point: 4,5

Antal dage: ​6

ECTS-Point: 4,5

Træning og Fysisk aktivitet

Kursus: ​Træning og Fysiskaktivitet

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Træning og Fysiskaktivitet

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3 

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Klinisk supervision del 4

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Medicinske sygdomme

Antal dage: ​2

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Reumatologi

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Kursus: ​Neurologi

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Kursus: Spinalkirurgi

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Kursus: ​Billeddiagnostik

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Kursus: ​Case Rapport kursus

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Individuel supervision

Antal dage: ​(30 timer)

ECTS-Point: 3

Kursus: ​Eksamen del 1 (Klinisk)

ECTS-Point: 2

Kursus: ​Eksamen del 2 (Skr. og mundt.)

ECTS-Point: 6

​Grundkursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

​Grundkurset indeholder alle delelementer, der danner grundlaget for diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Den videre kompetenceudvikling inden for de forskellige elementer sker på de mere specialiserede kurser som fx. ”Neurodynamik og smerte” og ”Mobilisering og manipulation”

Grundkurset omfatter en bred vifte af undersøgelses og behandlingsteknikker inden for Muskuloskeletal Fysioterapi rettet mod hele bevægeapparater. Undervisningen er tilrettelagt med teoretiske oplæg, der sammenfatter den nyeste forskning på det givne felt. Dertil kommer en omfattende mængde praksisøvning, hvor de studeredes praksiserfaring kommer i spil. På kurset indgår desuden patientdemonstration og reflektionsøveser. Den bio-psyko-social tilgang, klinisk ræsonnering samt evidens og best practice danner rammen for undervisningen.

Målet med kurset er at den studerende gennem teoretisk viden, kliniske færdigheder og en refleksiv holdning til en patientcentreret tilgang erhverver sig vidtrækkende kompetencer til klinisk at ræsonnere og intervenere overfor patient som manuel fysioterapeut. Målet er at den studerende skal kunne vurdere en hver form for ledbevægelighed såvel kvalitativt som kvantitativt og håndtere teknikker relateret til fx passiv fysiologiske og assesoriske bevægelser. 

​Den studerende skal kunne undersøge og behandle bløddele, neurologiske strukturer, periarticulært væv samt led og kunne differentiere mellem disse strukturer. Den studerende skal kunne skræddersy specifikke øvelser til den enkelte patient. Endelig skal den studerende kunne forholde sig kritisk til egen praksis og kritisk vurdere videnskabelig litteratur.

Grundkursus bestående af 4 delkurser (hver på 6 dage fordelt på 2 X 3 dage i forbindelse med weekender)

 • Nedre kvadrant del 1 (Tidligere trin 1A): Diagnostik og behandling af columna lumbalis, TLO, pelvis og UE
 • Øvre kvadrant del 1 (Tidligere trin 1B): Diagnose og behandling af columna cervicalis, thoracalis og skulder og OE
 • Nedre kvadrant del 2 (Tidligere trin 2A): Diagnostik og behandling af columna lumbalis, TLO, pelvis og UE
 • Øvre kvadrant del 2 (Tidligere trin 2B): Diagnostik og behandling af TMJ, columna cervicalis, thoracalis og skulder og OE

Grundkurset svarer til 18 ECTS-point

Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 1A)

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

I undervisningen indgår patientdemonstrationer, hvorved den kliniske proces og interaktionen med patienten belyses. Fokus lægges på en dynamisk undersøgelsessystematik med arbejdshypoteser, diagnosticering, valg af behandling og evaluering. I undervisningen vægtes praktiske og kvalitative elementer højere end de teoretiske og kvantitative. Anvendelse af egne erfaringer og færdigheder fremmes i form af forskellige opgaveløsninger, som indgår i kursus. Der vil desuden blive lagt vægt på arbejdsjournalskrivning.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:

 • Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelser.
 • Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen.
 • Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columna, pelvis og ekstremiteterne bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed.
 • Forstå rammerne for skriftlig kommunikation med tegn og forkortelser.​

Indhold

Accessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til den thoracolumbale overgang, columna lumbalis og pelvis.

 • Bevægelsesdiagrammer
 • Bevægeundersøgelse med overpres
 • Bløddelsbehandling
 • Indikationer og kontraindikationer
 • Journalskrivning
 • Neurologisk- og neurodynamisk undersøgelse af UE
 • Opstilling af hypoteser og prognoser
 • Passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til UE´s led.
 • Patientdemonstration
 • Praksisøvning
 • Smerte og embryologi
 • Smertetilstande, smertens irritabilitet og patientens ressourcer
 • Tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling

Evaluering

Delkurset evalueres ved del 1 eksamen

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.​​

Øvre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna cervicalis, thoracalis, skulder og OE (tidligere Trin 1B)​

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Undervisningen bygges op omkring de studerendes cases fra klinikken. Den kliniske proces og interaktionen med patienten er omdrejningspunktet. Der indgår patientdemonstration. Fokus lægges på undersøgelsessystematik, biomekanisk diagnostik, behandlingsmuligheder og betydningen af de kliniske beslutningsprocesser.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for anvendelse af Manuel Fysioterapis basisstof og forståelse for betydningen af den kliniske beslutningsproces for herunder at kunne:

 • Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelse.
 • Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen.
 • Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columnas øvre dele og overekstremiteten bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed.
 • Være i stand til skriftligt at formidle undersøgelse og behandlingsresultater med tegn og forkortelser​

Indhold

 • Accessoriske undersøgelses- og behandlingsteknikker til columna.
 • Bevægelsesdiagrammer
 • Bevægeundersøgelse med overpres​
 • ​Bløddelsbehandling
 • Indikationer og kontraindikationer
 • Journalskrivning
 • Muskelfunktionsdiagnostik
 • Neurologisk og neurodynamisk undersøgelse af OE
 • Opstilling af hypoteser og prognoser
 • Passive fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til OE´s led.
 • Patientdemonstration
 • Praksisøvning
 • Smerteteori.
 • Specifikke tests for øvre columna cervicalis
 • Specifikke øvelser
 • Tolkning af fund, symptomer og svar på undersøgelse og behandling
 • Udspændingsteknikker

Evaluering

Delkurset evalueres ved del 1 eksamen

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i delkurset ”Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE”

Nedre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE (tidligere Trin 2A)

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Dette delkursus er en progression af delkurset ”Nedre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der arbejdes dybere ned i forskellige behandlingsteknikker med inddragelse af elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:

 • Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna lumbalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
 • Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
 • Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
 • Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique
 • Behandle neurogene strukturer.
 • Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier

Indhold

 • Bløddelsbehandling og udspænding
 • Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring columna lumbalis
 • Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring ekstremitetsled
 • Læring og genlæring af bevægelse, specifikke øvelser
 • Neurodynamiske test og behandling af neurogent væv
 • Patientdemonstration og praksisøvning
 • Pelvis syndromer, dysfunktioner og fejlstillinger, undersøgelse og behandling
 • Rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression)
 • Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling
 • Specifik undersøgelse og behandling med passive fysiologiske bevægelser i columna lumbalis
 • Undersøgelse og behandling af UE’s ledforbindelser med passive translatoriske/accessoriske bevægelser

Evaluering

Delkurset evalueres ved del 1 eksamen

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i delkurserne ”Nedre kvadrant del 1 og Øvre kvadrant del 1​

Øvre kvadrant del 2: Diagnose og behandling af Columna Cervicalis, TMJ Thoracalis og skulder og OE (tidligere Trin 2B)

Delkurset svarer til 4½ ECTS-point

Dette delkursus er en progression af delkurset ”Øvre kvadrant del 1”, hvor undervisningen igen er centreret omkring de studerendes cases fra egen praksis. Der bliver arbejdet med udvidet diagnostik og der bliver arbejdet dybere ned i forskellige behandlingsteknikker, og elementer fra flere forskellige mobiliseringskoncepter inddrages. Der indgår patientdemonstration. På delkurset lægges der vægt på at den studerende videreudvikler sine færdigheder i undersøgelse, palpation, differentialdiagnostik, bløddels- og mobiliseringsbehandling til forskellige vævsstrukturer, smertemekanismer og biomekaniske sammenhænge. Der arbejdes med praktisk afprøvning af undersøgelses- og behandlingsteknikker under vejledning.

Mål

Målet med delkurset er, at den studerende udvikler sin evne til at anvende Muskuloskeletal Fysioterapis basisstof på en mere avanceret måde, både når det gælder den kliniske beslutningsproces og de manuelle færdigheder for herunder at kunne:

 • Klinisk vurderer specifik ledbevægelighed i columna cervicalis og thoracalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
 • Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
 • Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
 • Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique (MFR)
 • Behandle neurogene strukturer
 • Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier​​

Indhold

 • Bløddelsbehandling og udspænding
 • Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring columna og kæbeled
 • Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring ekstremitetsled
 • Læring og genlæring af bevægelse, specifikke øvelser
 • Neurodynamiske test og behandling af neurogent væv
 • Patientdemonstration, undersøgelse og behandling
 • Praksisøvning
 • Rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression).
 • Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling
 • Specifik undersøgelse af passive fysiologiske bevægelser i columna thoracalis og cervicalis
 • Undersøgelse af OE´s ledforbindelser med passive translatoriske /accessoriske bevægelser

Evaluering

Delkurset evalueres ved del 1 eksamen

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i delkurserne ”Nedre kvadrant del 1 og Øvre kvadrant del 1​

Træning og fysisk aktivitet kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Træning og fysisk aktivitet

Formålet med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapis kursus i træning og fysisk aktivitet er at styrke fysioterapeuters kompetencer til at anvende træning og fysisk aktivitet som evidensbaseret og individuelt tilpasset intervention til patienter eller borgere, eller grupper af disse.

Kurset Træning og fysisk aktivitet består af to delkurser; Træning og fysisk aktivitet 1 og 2

​Træning og fysisk aktivitet 1

Kursus 1 indledes med grundlæggende teori og evidens bag træning, fysisk aktivitet og øvelsesterapi. Desuden fokuserer kurset på grundlæggende definitioner, samt funktionel anatomi, biomekanik, træningsfysiologi, vævsegenskab og vævsadaptation. Herefter orienteres kurset mod praktiske færdigheder og kompetencer med særligt fokus på udvælgelse og design af øvelser og øvelsesprogrammer gennem teoretisk og evidensbaseret arbejde med:

 • ​lang- og kortsigtet planlægning
 • ​volumen, frekvens, intensitet mv.
 • ​pro- og regression af øvelser og belastning
 • feedbackstrategier og -metoder

Målet med kurserne er at give kursisten mulighed for at styrke teoretisk og forskningsbaseret viden, praktiske færdigheder og kompetence til at rammesætte og intervenere med fysisk aktivitet og træning i forbindelse med muskuloskeletale problemstillinger.

Målet er at kursisten i forhold til træning og fysisk aktivitet

 • ​kritisk kan vurdere indikation og kontraindikation for fysisk aktivitet og træning som intervention
 • ​kan udføre relevante undersøgelser og tests
 • ​kan opstille kort- og langsigtede målsætninger i samråd med borgere og patienter
 • ​kan udvælge, tilpasse og progrediere træningsøvelser og -programmer baseret på bedst tilgængelige evidens og klinisk erfaring​kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden om træning og fysisk aktivitet i et borger- og patientcentreret perspektiv
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden og rådgive om træning og fysisk aktivitet som sundhedsfremmende eller præstationsoptimerende intervention

Træning og Fysiskaktivitet 2

Del 2 indledes med grundlæggende teori og evidens bag effekt af fysisk aktivitet og træning på smerter, samt skades- og adaptationsmekanismer og træningsplanlægning. Desuden introduceres teori og evidens i relation til motorisk kontrol og læring hos patienter med

 • Akutte, tilbagevendende og vedvarende smertetilstande
 • Specifikke muskuloskeletale sygdomme og syndromer

Desuden lægges vægt på metoder der understøtter patientens motivation til aktivitet, træning og fysisk aktivitet.

Hele kurset orienteres mod kliniske færdigheder og praksis-kompetencer i forhold til patienter med muskuloskeletale udfordringer, samt fysisk aktivitet og træning som redskab til præstationsoptimering. Endelig inddrages objektive og subjektive evalueringsmetoder af træning og træningseffekt og dokumentationspraksis

Mål

Målet med kurserne er at give kursisten mulighed for at styrke teoretisk og forskningsbaseret viden, praktiske færdigheder og kompetence til at rammesætte og intervenere med fysisk aktivitet og træning i forbindelse med muskuloskeletale problemstillinger.

Målet er at kursisten i forhold til træning og fysisk aktivitet

 • ​kritisk kan vurdere indikation og kontraindikation for fysisk aktivitet og træning som intervention
 • ​kan udføre relevante undersøgelser og tests
 • ​kan opstille kort- og langsigtede målsætninger i samråd med borgere og patienter
 • kan udvælge, tilpasse og progrediere træningsøvelser og -programmer baseret på bedst tilgængelige evidens og klinisk erfaring
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden om træning og fysisk aktivitet i et borger- og patientcentreret perspektiv
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden og rådgive om træning og fysisk aktivitet som sundhedsfremmende eller præstationsoptimerende intervention

Neurodynamik og smerte kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset er en del af diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi som udbydes af Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. I denne kursusrække bliver kursisterne undervist i forskellige smertemekanismer: nociceptive smerter, perifer neurogene smerter, centrale neurogene smerter og sympatikus påvirkning på smerter. Dette sættes i relation til undersøgelse og behandling af patienter hvor der er fokus på håndtering af smertemekanismer.

Kurset er delt op i 3 dele. Del 1 og 2 varer 2 dage. Del 3 (som er svarende til Supervision 3) er et 3 dags supervisions kursus hvor kursisterne undersøger og behandler en patient med kroniske smerter under supervision. Kurserne kan tages som enkeltstående kursusrække uden for DFFMF uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at kursisten har deltaget i Smerte 1 inden Smerte 2 og Smerter 1 og 2 inden Smerte/Supervision 3. Hvert kursus svarer til 2 ECTS point.

Undervisere:

Inge Ris, specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT, MR.

Jeppe Tue Andersen, specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT

Beskrivelse Smerter 1: Perifere smertemekanismer neurofysiologi, undersøgelse, behandling og Neurodynamik 

​At kursisterne kan anvende og analysere en relevant undersøgelse og samt behandler patienter med kroniske (centrale sensitiverede) smerter.

At kunne identificere og analysere smerteadfærd og fysiologiske processer påvirkninger på udvikling af kroniske smerter, herunder stress,

At kunne anvende begreber som fear avoidance belief adfærd, kinesiofobi, gule flag,

At kunne anvende en kognitiv tilgang i behandlinger med graded exposure, graded activity

At kunne anvende disse elementer i den kliniske beslutningsproces og herunder kunne:

 • Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter.

 • Vurdere den samlede undersøgelse inklusiv patientens ressourcer og værdier og herudfra kunne planlægge behandlingen, resultatmålingen og prognose.

 • Udføre relevant behandling af patienten med central sensitiverede smerter og vurderer behandlingseffekten med relevante resultatmål

 • At kursisterne får kendskab til kritisk litteraturvurdering af nyere litteratur vedrørende neurodynamik

I​ndhold undervisning:

 • Teorier bag centrale neurogene smerter, sensitivering, psykosociale faktorer samt indflydelse af sympatikus på smerter

 • Undersøgelse af patienten med centrale smertemekanismer

 • Vurdering af prognose af patienten med centrale smertemekanismer

 • Håndtering af patienten med centrale smertemekanismer med smertekopingsstrategier graded activity, graded exposure mm.

 • Vurdering af behandlingsforløbet ved brug af relevante resultatmål

 • Vurdering af nyere litteratur neurodynamik

Forberedelse:

Der er skal påregnes ca. 20 timers forberedning for dette kursus

Beskrivelse Smerter 2: Kroniske smerter: neurofysiologi, undersøgelse, behandling

Kurset er den anden af 3 kurser. Delkurset svarer til 2 ECTS point 

​At kursisterne kan anvende og analysere en relevant undersøgelse og samt behandler patienter med kroniske (centrale sensitiverede) smerter.

At kunne identificere og analysere smerteadfærd og fysiologiske processer påvirkninger på udvikling af kroniske smerter, herunder stress,

At kunne anvende begreber som fear avoidance belief adfærd, kinesiofobi, gule flag,

At kunne anvende en kognitiv tilgang i behandlinger med graded exposure, graded activity

At kunne anvende disse elementer i den kliniske beslutningsproces og herunder kunne:

 • Vurdere anamnesen og herudfra planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter.

 • Vurdere den samlede undersøgelse inklusiv patientens ressourcer og værdier og herudfra kunne planlægge behandlingen, resultatmålingen og prognose.

 • Udføre relevant behandling af patienten med central sensitiverede smerter og vurderer behandlingseffekten med relevante resultatmål

 • At kursisterne får kendskab til kritisk litteraturvurdering af nyere litteratur vedrørende neurodynamik

ndhold undervisning:

 • Teorier bag centrale neurogene smerter, sensitivering, psykosociale faktorer samt indflydelse af sympatikus på smerter

 • Undersøgelse af patienten med centrale smertemekanismer

 • Vurdering af prognose af patienten med centrale smertemekanismer

 • Håndtering af patienten med centrale smertemekanismer med smertekopingsstrategier graded activity, graded exposure mm.

 • Vurdering af behandlingsforløbet ved brug af relevante resultatmål

 • Vurdering af nyere litteratur neurodynamik

Der er skal påregnes ca. 20 timers forberedning for dette kursus

Smerte del 3

Dette delkursus svarer til 2 ECTS point​

​På dette supervisions kursus undersøger og behandler kursisterne en patient med kroniske smerter under supervision. Der vil være teoretiske oplæg om motivation, accept og kopings strategier som kursisterne skal arbejde med i praksis med patienten. Desuden skal kursisterne arbejder med udvikling af materiale til smerteundervisning af den kroniske smertepatient.

Undervisningen bygges op omkring klinisk supervision på patientundersøgelse, behandling og journalskrivning i forhold til kroniske smertepatienter.

Mål

Målet med kurset er at udvikler kompetencer til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau når det gælder kroniske smertepatienter for herunder at kunne:

 • Afklare patientens forståelse, ressourcer, kopings strategier

 • Inddrage ovenstående i planlægning af undersøgelse og behandling

 • Anvende en kognitiv tilgang i motivation af patienten og i den fysioterapeutiske proces

 • Vurdere kliniske fund, symptomer

 • Udvælge og anvende relevante og nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder

 • Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurder et patientforløb (progression og effekt)

 • Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau

 • Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder

Indhold

 • Klinisk supervision

 • Patientundersøgelse og behandling

 • Teori: Copingstrategier, Acceptance og Comittment therory

 • Motivationsteorier

 • Undervisning i smertehåndtering og smerteforståelse af den kroniske smertepatient

Evaluering

Kurset evalueres med en skriftlig opgave som skal afleveres inden ca. 2 måneder efter kurset. Opgaven inddrager undervisning fra Smerte 1 og 2 også.

Basis litteratur:

Del 1 og 2:

David Butler: The Sensitive Nervous system; NOI-group publications (2000)

Del 3:

Susan Møller Rasmussen: Introduktion til ACT- en brugsbog til klienten; Dansk Psykologisk Forlag, (2010)

William R Miller: Motivationssamtalen i sundhedssektoren; Gyldendal Akademisk (2009)

David Butler, Lorrimer Moseley: Explan Pain; NOI-group publications (2013)

Klinisk supervision kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset i klinisk supervision svarer til 9 ECTS-point

Klinisk supervisionskurset danner baggrunden for i praksis at udvikle de nødvendige kompetencer for at kunne praktiserer som Manuel Fysioterapeut.

Kurset i Klinisk supervisions omfatter udredning og behandling af patienter med forskellige lidelser i bevægeapparatet. Patienterne rekrutteres fra nærliggende praksissteder. Den studerende ledes via klinisk supervision gennem den kliniske ræsonneringsproces forskellige faser.

Målet for kurset i klinisk supervision er at lede den studerende i retning af en patientcentreret praksis. Ved hjælp af avanceret klinisk ræsonnering med alle dens aspekter og gennem kritisk refleksion under og efter den kliniske møde med patienten, skal den studerende kunne træffe beslutninger om interventioner, der fører til den bedste behandling for den enkelte patient. 

Målet er også at videreudvikle den studerendes evne til at vurdere og integrerer forskningsresultater med henblik på effektivitet i og risiko ved behandling. Endeligt er målet er at stimulere de studerendes faglige og personlige udvikling som Manuel Fysioterapeut set i lyset af livslang læring.

Kurset klinisk supervision består af 3 delkurser (hver på 3 dage)

 • Klinisk supervision del 1
 • Klinisk supervision del 2
 • Klinisk supervision del 3​​

Klinisk supervision del 1

Delkurset svarer til 2 ECTS point

Undervisningen bygges op med fokus på klinisk supervision af patientundersøgelse, behandling og journalskrivning. Der arbejdes på delkurset med at stimulere den studerendes faglige og personlige udvikling som manuel fysioterapeut. På delkurset vil der desuden være få teoretiske oplæg.

Mål

Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau for herunder at kunne:

 • Vurdere kliniske fund, symptomer og patientens ressourcer
 • Udvælge og anvende nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor MF-konceptet.
 • Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurder et patientforløb (progression og effekt)
 • Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • Udvikle kvalitet og kreativitet i de manuelle færdigheder

Indhold

 • Klinisk supervision
 • patientundersøgelse og behandling
 • smerteteori, smertemekanismer,smertebehandling
 • klinisk ræsonnering
 • effektmåling, kvalitetsudvikling
 • inddragelses af nye forskningsresultater
 • praksisøvning i at forfine tidligere indlærte teknikker

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 1 eksamen

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i Grundmodulet.

Klinisk supervision del 2

​Delkurset svarer til 2 ECTS point

Undervisningen bygges op med fokus på de manuelle færdigheder og på klinisk supervision af patientundersøgelse, behandling og journalskrivning. Dette bliver en fortsættelse og uddybning af Klinisk supervision 1 med særlig vægt på manuelle færdigheder. Der arbejdes på delkurset med at stimulere den studerendes faglige og personlige udvikling som manuel fysioterapeut herunder de manuelle færdigheder. På delkurset vil der være få teoretiske oplæg.

Mål

Målet med delkurset er at den studerende udvikler kompetencer til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau for herunder at kunne:

 • Vurdere kliniske fund, symptomer og patientens ressourcer
 • Udvælge og anvende nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor MF-konceptet.
 • Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurder et patientforløb (progression og effekt)
 • Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • Udvikle kvalitet og kreativitet i de manuelle færdigheder​

Indhold

 • Klinisk supervision
 • patientundersøgelse og behandling
 • smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling
 • klinisk ræsonnering
 • effektmåling, kvalitetsudvikling
 • inddragelses af nye forskningsresultater
 • praksisøvning i at forfine tidligere indlærte teknikker

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 1 eksamen

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i Grundmodulet.​

Klinisk supervision del 3

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette supervisions kursus undersøger og behandler de studerende patienter med kroniske smerter under supervision. Der vil være teoretiske oplæg om motivation, accept og copingstrategier, som deltagerne skal arbejde med i praksis med patienten. Desuden skal deltagerne arbejde med udvikling af materiale til smerteundervisning til den kroniske smertepatient.

Undervisningen bygges op omkring klinisk supervision på patientundersøgelse, behandling og journalskrivning i forhold til kroniske smertepatienter.

Mål

Målet med kurset er at udvikler kompetencer til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau når det gælder kroniske smertepatienter for herunder at kunne:

 • Afdækker patientens forståelse, ressourcer, kopingsstrategier
 • Inddrage ovenstående i planlægning af undersøgelse og behandling
 • Anvende en kognitiv tilgang i motivation af patienten og i den fysioterapeutiske proces
 • Vurdere kliniske fund, symptomer
 • Udvælge og anvende relevante og nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder
 • Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurder et patientforløb (progression og effekt)
 • Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder

​​Indhold

 • Copingstrategier, Acceptance and Commitment theory
 • Klinisk supervision
 • Motivationsteorier
 • Patientundersøgelse og behandling
 • Undervisning i smertehåndtering og smerteforståelse af den kroniske smertepatient

​Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 1 eksamen

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet. Forudsætningen er dog at den studerende har deltaget i grundkurset.

Klinisk supervision del 4

Delkurset svarer til 3 ECTS point

Kurset i Klinisk supervision er et supervisionskursus bygget om omkring individuel og gruppe supervision i den kliniske praksis med et patientforløb. Patienterne rekrutteres fra nærliggende klinikker og stiller sig til rådighed alle de tre dage, som kurset varer.

Kurset i Klinisk supervision del 4 omfatter supervision af hele den kliniske proces, den kliniske ræsonnering, beslutning, evaluering og refleksion på et ekspertniveau som manuel Fysioterapeut

Mål

Målet med kurset i Klinisk supervision niveau 2 er at udvikle de studerendes kompetencer til at inddrage alle aspekter af manuel Fysioterapi; viden så vel som færdigheder i en sikker, velovervejet og velargumenteret klinisk beslutningsproces. Målet med kurset er desuden at den studerende udvikler evne til egenrefleksion og - udvikling.

​Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet dog skal den studerende have gennemført del 1 eksamen.​

Mobilisering og manipulationskursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset Mobilisering og manipulation udvikler de studerendes færdigheder i at anvende mobiliserings- og manipulationsteknikker i både columna og ekstremitetsleddene. Kurset er bygget om omkring praksisøvning.

Kurset i Mobilisering og manipulation omfatter specifikke mobiliserings og manipulationsteknikker med de præcise udgangsstillinger (for både patient og terapeut), der gør mobiliseringen og manipulationen mulig.

​Målet med kurset i Mobilisering og manipulation er at udvikle de studerendes kompetencer til at mestre sikker, præcis, effektiv og målrettet mobiliserings- og manipulationsteknikker gennem omhyggelig træning.​

Et andet mål er at udvikle de studerendes færdigheder i høj grad til at vurdere specifik mobilitet i columnas og ekstremiteternes led både kvalitativt og kvantitativt. Endelig er det målet, at den studerende integrerer teknikkerne i en helhedsorienteret klinisk ræsonnering.

Kurset Mobilisering og manipulation består af 2 delkurser hver på 3 dage

 • Mobilisering og manipulation del 1
 • Mobilisering og manipulation del 2​

Mobilisering og manipulation del 1

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:

 • Forholde sig til mobiliseringsteknikkernes plads i helhedsbehandlingen
 • Vurdere specifik ledbevægelighed i columna og ekstremiteter såvel kvalitativt som kvantitativt
 • Udføre specifik mobilisering på columnas og ekstremiteternes led
 • Udføre præcise, sikre HVT-teknikker på columnas og ekstremiteternes Indhold​

Indhold

 • Behandlingsprincipper i forbindelse med specifik mobilisering og manipulation
 • High Velocity Thrust (HVT)
 • Dette er et teknik-kursus og der bruges meget tid til praktisk gennemgang af teknikker
 • Grundlæggende mobiliserings- og manipulationsteknikker
 • Terapeutens udgangsstilling og patientens lejring
 • Multiple bevægekomponenter
 • Teknikker med høj hastighed, minimal kraft og kortamplitude
 • Opbygning af barriere

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen.

​Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet dog skal den studerende have gennemført del 1 eksamen.

Mobilisering og manipulation del 2

​Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Mobilisering og manipulation er et teknik-kursus, hvorfor delkurset primært er bygget op om praktisk gennemgang af teknikker og praksisøvning af disse under supervision

Mål

 • Målet er at den studerende skal opøve sine færdigheder i præcis mobilisering og manipulation og kunne implementere disse teknikker i den kliniske proces og herunder kunne:
 • Udføre tidligere lærte teknikker (primært fra Mobilisering og manipulation del 1) med større præcision, mindre kraft og mindre amplitude.
 • Udføre tidligere lærte teknikker med større rutine og sikkerhed i anvendelsen af multiple komponenter
 • Opnå et større udvalg af teknikker at arbejde med i egen praksis
 • Være mere sikker i at kunne opnå cavitation i et givet led

​Indhold

 • Dette er et teknik-kursus og der bruges meget tid til praktisk gennemgang af teknikker
 • Supervision med fokus på at finjustere og effektivisere allerede lærte teknikker
 • Supplering med alternative udgangsstillinger og greb til allerede lærte teknikker
 • Opgaver med valg af teknikker i et progredierende behandlingsforløb

Evaluering

Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen.

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet dog skal den studerende have gennemført del 1 eksamen.

Differentialdiagnostik kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Kurset Differentialdiagnostik udvikler de studerendes forståelse for hvordan sygdomme, der ikke har sin oprindelse i bevægeapparatet, kan manifestere sig der og give symptomer. Hermed kvalificeres den studerendes evne til at differentialdiagnostisere.

Kurset i Differentialdiagnostik omfatter differentialdiagnostik i forhold til medicinske sygdomme, reumatologi, neurologi, ortopædi. Desuden introduceres til billeddiagnostik.

Målet med kurset i Differentialdiagnostik er at den studerende erhverver sig udvidet viden om medicinsk behandling af muskelskelsygdomme. Målet er desuden at den studerende tilegner en dyberegående viden om, hvordan forskellige sygdomme kan manifesterede sig i bevægeapparatet og de symptomkomplekser sygdommene kan afstedkomme, således at den studerende kan vurdere, hvornår patienten skal konsultere en anden sundhedsprofessionel. 

Formålet er også at erhverve robust viden om, hvordan medicin og kirurgi kan påvirke neuromuskulære dysfunktioner. Desuden er målet at give de studerende en introduktion til fortolkningen af ​​de forskellige billeddiagnostiske muligheder.

Kurset Differentialdiagnostik består af 5 delkurser (det første på 2 dage og de øvrige på 1 dag)

 • Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme
 • Differentialdiagnostik og reumatologi
 • Differentialdiagnostik og neurologi
 • Differentialdiagnostik og ortopædi
 • Differentialdiagnostik og billediagnostik​

Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme

Delkurset svarer til 2 ECTS point

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme bygges undervisningen op omkring forelæsning, diskussionsfora og gruppearbejde. Der tages bl.a. udgangspunkt i de studerendes egne patientcases.

Mål

Målet er at den studerende kan anvende og inddrage viden om medicinske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet herunder kunne:

 • Anvende viden om røde flag (faresignaler) i vurdering og behandling af bevægeapparatssymptomer.
 • Vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning til andre faggrupper (læger) i tilfælde af mistanke om ikke erkendt medicinsk sygdom eller røde flag og agere på vurderingen.

​Indhold

- Symptomer og fund med vægt på relation til bevægeapparatssymptomer indenfor følgende områder:

 • Forstyrrelser i homeostasen
 • Gastrointestinale sygdomme
 • Hæmatologiske sygdomme
 • Infektionssygdomme

 • Kardiovaskulære sygdomme
 • Maligne sygdomme
 • Metabolisk/endokrine sygdomme
 • Pulmonale sygdomme
 • Urogenitale sygdomme
 • Medicinvirkninger og -bivirkninger

- Differentialdiagnostiske overvejelser og relevant reaktion ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind til en funktionsdiagnose og giver mistanke om medicinske sygdomme.

Evaluering

Delkurset evalueres i forbindelse med del 1 og 2 eksamen. Kurset evalueres desuden umiddelbart efter endt kursus med en multiple choise test. Testen skal være bestået for at kunne gå op til del 1 eksamen.

Bemærkninger

Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.

Differentialdiagnostik og reumatologi

Delkurset svarer til 1 ECTS point

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og reumatologi bygges undervisningen op omkring forelæsning, diskussionsfora.

Mål

Målet er at den studerende kan anvende og inddrage viden om reumatologiske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet herunder kunne:

 • Anvende viden om røde flag (faresignaler) i vurdering og behandling af bevægeapparatssymptomer.
 • Vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning i tilfælde af mistanke om ikke erkendt reumatologisk sygdom eller røde flag og agere på vurderingen.​

​​Indhold

 • Symptomer og fund med vægt på relation til bevægeapparatssymptomer indenfor følgende reumatologiske sygdomme.
 • Differentialdiagnostiske overvejelser og relevant reaktion ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind til en funktionsdiagnose og giver mistanke om reumatologiske sygdomme.

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 2eksamen.

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.

Differentialdiagnostik og neurologi

Delkurset svarer til 1 ECTS point

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og neurologi bygges undervisningen op omkring forelæsning og diskussionsfora.

Mål

Målet er at den studerende kan anvende og inddrage viden om neurologiske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet herunder kunne:

 • Anvende viden om røde flag (faresignaler) i vurdering og behandling af bevægeapparatssymptomer
 • Vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning i tilfælde af mistanke om ikke erkendt neurologisk sygdom eller røde flag og agere på vurderingen.​​

​Indhold

 • Symptomer og fund med vægt på relation til bevægeapparatssymptomer indenfor følgende neurologiske sygdomme
 • ​Differentialdiagnostiske overvejelser og relevant reaktion ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind til en funktionsdiagnose og giver mistanke om neurologiske sygdomme.

​Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen.

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.

Differentialdiagnostik og Spinalkirurgi

​Delkurset svarer til 1 ECTS point

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og spinalkirurgi bygges undervisningen op omkring forelæsning og diskussionsfora.

Mål

Målet er at den studerende kan anvende og inddrage viden om ortopædi ske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet herunder kunne:

 • Anvende viden om røde flag (faresignaler) i vurdering og behandling af bevægeapparatssymptomer
 • Vurdere behov for viderehenvisning eller tilbagehenvisning i tilfælde af mistanke om ikke erkendt ortopædisk sygdom eller røde flag og agere på vurderingen

Indhold

 • Symptomer og fund med vægt på relation til bevægeapparatssymptomer indenfor følgende reumatologiske sygdomme
 • Differentialdiagnostiske overvejelser og relevant reaktion ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind til en funktionsdiagnose og giver mistanke om ortopædiske sygdomme.

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen.

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.

Differentialdiagnostik og billeddiagnostik

Delkurset svarer til 1 ECTS point

På dette delkursus i Differentialdiagnostik og billeddiagnostik bygges undervisningen op omkring forelæsning og demonstration af forskellige billeddiagnostiske muligheder.

Mål

Målet er at den studerende får kendskab til forskellige billeddiagnostiske forcer og svagheder og i nogen grad kan genkende de mest iøjnefaldende patologiske tilstande for herunder at kunne:


 • Komme med forslag til en relevant billeddiagnostisk undersøgelse, med henblik på differentialdiagnostik.​

​Indhold

 • Røntgen diagnostik
 • UL scanning
 • Scintigrafi
 • MR scanning
 • CAT scanning
 • PET scanning

Evaluering

​Delkurset evalueres i forbindelse med del 2 eksamen.

Bemærkninger

​Delkurset kan tages som enkeltstående kursus uden for uddannelsesforløbet.​​

Case Rapport kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Case Rapport kurset svarer til 2 ECTS-point, der angiver arbejdsbelastningen for selve kurset med skrivning af case rapporten og eksamen udløser det i alt 8 ECTS-point

Case Rapport kurset er et 3 dages kursus der klæder den studerende på til at komme godt i gang med den skriftlige del af Dip. MF eksamen, som netop udgøres af en case rapport. Kurset giver en arena for de studerende til at få feedback på fokuspunkter og indhold i den case rapport, de har valgt at skrive i forbindelse med dip. MF eksamen. Kurset dækker alle elementer i en case rapport gennem eksempler og der arbejdes i tutor grupper. Kurset omfatter også individuel vejledning under skriveprocessen. Kurset strækker sig over to på hinanden følgende træningsdage, én opfølgende dag efter to måneder og muligheden for individuel vejledning (ca. 3 timer i alt) op til afleveringsdato for Dip. MF eksamen.

Mål

Målene for Case Rapport kurset er at give den studerende de nødvendige færdigheder i at udarbejde en case rapport i et professionelt videnskabeligt format. Målet er desuden at udvikle den studerendes færdigheder til at gøre den klinisk ræsonnering tilgængelig for sig selv og andre med en høj grad af professionalisme, præcis formulering og kommunikation.

Endnu et mål er at øge den studerendes kompetencer til at søge, vurdere og anvende akademisk videnskabelig viden inden for Muskuloskeletal Fysioterapi sfæren og udvikle en kritisk refleksiv tilgang til evidens og bedste praksis.​

Indhold

 • Akademisk skrivning og formidling
 • Case Rapport – indhold
 • Baggrund
 • Materialer og metoder
 • Vurderinger, undersøgelse, Behandlinger
 • Resultatet
 • Diskussion
 • Erhvervserfaring
 • Fagligt og videnskabeligt format i forbindelse med case rapport
 • Klinisk ræsonnering beskrevet på en tilgængelig måde
 • Kritisk refleksivitet
 • Søgestrategi i forbindelse med og vurdering af videnskabelige artikler
 • Vidensdeling og faglig udvikling

Case Rapport kurset svarer til 2 ECTS-point

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com