​Generalforsamling DSMF

​Generalforsamling DSMF

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.

DSMF afholder generalforsamling tirsdag d. 3. september 2021 kl. 16.00 til 17.00.

GF afholdes i fælleshuset Karre 81, Holbergsgade / Wilstersgade, 8000 Aarhus C.

På dagen, vil der være opslag ved indgangen, som hjælp til at vise vej til fælleshuset.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår følgende til vedtægtsændring:

§ 7.1 ændres til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 1 suppleant.

§ 7.3 ændres til: Suppleanten vælges for 1 år af gagen.

$ 7.4 ændres til: Selskabet tegnes af formanden eller kasseren. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker at genopstille.

7. Valg af 1 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

Dansk Revision Sønderborg og Vibeke Laumann Hartlev som intern revisor.

9. Eventuelt.

Indkommende forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. august 2021 og sendes til sekretær Line Thomassen på mail: Linethomassen@icloud.com

Nyheder​

Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard
Kæmpe stort tillykke til Jeanette Præstegaard med valget!
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
Generalforsamling DSMF Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 28. marts 2022 kl. 16.00 i Århus. DSMF afholder generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 16.00 til 17.00.
Læs hele nyheden
​Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.
Læs hele nyheden

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Mads Hjort 

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

Send mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier