​Sektionen MT-Nyt supplerer det nye fagblad

MT-Nyt ligger i sektionen Fagligt og er et nyhedsarkiv med faglige og forskningsmæssige nyheder fra muskuloskeletal fysioterapi og beslægtede felter. MT-Nyt supplerer fagbladet med artikler og nyhedsstof.

​MT-Nyt startede i 2004

​Næsten samtidig med opstarten af den nye hjemmeside blev sektionen MT-Nyt startet op. Der er bragt et antal nyheder og artikler i sektionen i de følgende år.

Ifølge statistikken læses nyhederne flittigt af besøgende.

Supplerer det nye fagblad

​Allerede med Muskuloskeletalt Forum blev nogle artikler supplerende bragt i sektionen MT-Nyt. Med det nye fagblad Muskuloskeletal Fysioterapi opprioriteres brugen af MT-Nyt til at indeholde en del af de længere artikler. 


På den måde er MT-Nyt en forlænget arm for fagbladet. Fagbladet vil mere hyppigt end tidligere bringe kortere oversigter og appetizers, som via links til MT-Nyt's artikler så kan læses i længere versioner. Enkelte artikler bringes også fuld tekst i det nye blad.

Fordele med online artikler i "web-sprog"

​Nogle af fordelene ved at have artikler i "web-sprog" (html m.m.) er, at teksterne nemmere kan findes af forskellige søgemaskiner. Det betyder, at fagstoffet i højere grad bliver "open source", dvs frit tilgængeligt for mange flere af nettets brugere, som søger på de rigtige ord.​​

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com