​Sektionen MT-Nyt supplerer det nye fagblad

MT-Nyt ligger i sektionen Fagligt og er et nyhedsarkiv med faglige og forskningsmæssige nyheder fra muskuloskeletal fysioterapi og beslægtede felter. MT-Nyt supplerer fagbladet med artikler og nyhedsstof.

​MT-Nyt startede i 2004

​Næsten samtidig med opstarten af den nye hjemmeside blev sektionen MT-Nyt startet op. Der er bragt et antal nyheder og artikler i sektionen i de følgende år.

Ifølge statistikken læses nyhederne flittigt af besøgende.

Supplerer det nye fagblad

​Allerede med Muskuloskeletalt Forum blev nogle artikler supplerende bragt i sektionen MT-Nyt. Med det nye fagblad Muskuloskeletal Fysioterapi opprioriteres brugen af MT-Nyt til at indeholde en del af de længere artikler. 


På den måde er MT-Nyt en forlænget arm for fagbladet. Fagbladet vil mere hyppigt end tidligere bringe kortere oversigter og appetizers, som via links til MT-Nyt's artikler så kan læses i længere versioner. Enkelte artikler bringes også fuld tekst i det nye blad.

Fordele med online artikler i "web-sprog"

​Nogle af fordelene ved at have artikler i "web-sprog" (html m.m.) er, at teksterne nemmere kan findes af forskellige søgemaskiner. Det betyder, at fagstoffet i højere grad bliver "open source", dvs frit tilgængeligt for mange flere af nettets brugere, som søger på de rigtige ord.​​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com