​Sektionen MT-Nyt supplerer det nye fagblad

MT-Nyt ligger i sektionen Fagligt og er et nyhedsarkiv med faglige og forskningsmæssige nyheder fra muskuloskeletal fysioterapi og beslægtede felter. MT-Nyt supplerer fagbladet med artikler og nyhedsstof.

​MT-Nyt startede i 2004

​Næsten samtidig med opstarten af den nye hjemmeside blev sektionen MT-Nyt startet op. Der er bragt et antal nyheder og artikler i sektionen i de følgende år.

Ifølge statistikken læses nyhederne flittigt af besøgende.

Supplerer det nye fagblad

​Allerede med Muskuloskeletalt Forum blev nogle artikler supplerende bragt i sektionen MT-Nyt. Med det nye fagblad Muskuloskeletal Fysioterapi opprioriteres brugen af MT-Nyt til at indeholde en del af de længere artikler. 


På den måde er MT-Nyt en forlænget arm for fagbladet. Fagbladet vil mere hyppigt end tidligere bringe kortere oversigter og appetizers, som via links til MT-Nyt's artikler så kan læses i længere versioner. Enkelte artikler bringes også fuld tekst i det nye blad.

Fordele med online artikler i "web-sprog"

​Nogle af fordelene ved at have artikler i "web-sprog" (html m.m.) er, at teksterne nemmere kan findes af forskellige søgemaskiner. Det betyder, at fagstoffet i højere grad bliver "open source", dvs frit tilgængeligt for mange flere af nettets brugere, som søger på de rigtige ord.​​

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com