Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement

Formålet med dette review var at undersøge om tapning i kombination med fysioterapi er mere effektivt end fysioterapi alene hos patienter med skulder impingement.

Forfatterne søgt i Cochrane, MEDLINE, PEDro, PUBMED, AMED og EMBASE. Outcome i studierne var smerte, funktionsnedsættelse, ROM og muskelstyrke. Da data ikke var anvendeligt ift metaanalyse blev den narrative metode anvendt. Studiernes metodiske kvalitet blev vurderet via PEDro scale.

3 RCT og 1 kontrolleret studiet (ialt 135 patienter) blev inkluderet. Resultaterne i studierne var for uoverensstemmende og for svage ift at bevise effekten af tapning ("scapular rigid taping technique" eller "kinesiotaping") når man ser på nedsættelse af smerte samt forbedring af funktionsevne, ROM og muskelstyrke

Forfatterne efterlyser flere kontrollerede studier for at kunne fastslå om tapning i kombination med fysioterapeut har en effekt.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com