Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement

Formålet med dette review var at undersøge om tapning i kombination med fysioterapi er mere effektivt end fysioterapi alene hos patienter med skulder impingement.

Forfatterne søgt i Cochrane, MEDLINE, PEDro, PUBMED, AMED og EMBASE. Outcome i studierne var smerte, funktionsnedsættelse, ROM og muskelstyrke. Da data ikke var anvendeligt ift metaanalyse blev den narrative metode anvendt. Studiernes metodiske kvalitet blev vurderet via PEDro scale.

3 RCT og 1 kontrolleret studiet (ialt 135 patienter) blev inkluderet. Resultaterne i studierne var for uoverensstemmende og for svage ift at bevise effekten af tapning ("scapular rigid taping technique" eller "kinesiotaping") når man ser på nedsættelse af smerte samt forbedring af funktionsevne, ROM og muskelstyrke

Forfatterne efterlyser flere kontrollerede studier for at kunne fastslå om tapning i kombination med fysioterapeut har en effekt.

Resumé: Michael Smærup

Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com