Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effekten af McKenzie til akut eller kronisk LBP

I dette review med metaanlyse undersøgte forfatterne effekten af McKenzie (MDT) ift at forbedre smerte og funktionsnedsættelse hos patienter med enten akut (mindre end 12 ugers varighed) eller kronisk (mere end 12 ugers varighed) low back pain (LBP).


Forfatterne søgte efter RCT studier i 6 forskellige databaser. Disse studier blev vurderet af andre forskere (risk of bias). Ialt 17 studier blev inkluderet. Mean PEDro scale score for studierne var 6/10


Hos patienter med akut LBP var der ikke signifikant forskelle i smerte reduktion og øgning af funktionsevne mellem MDT og andre interventioner. Hos patienter med kronisk LBP var der signifikant forskelle i øgning af funktionsevne favoriserende MDT i forhold til øvelser.

Konklusionen var at der hos patienter med kronisk LBP var moderat til højkvalitets evidens for at MDT er mere effektiv end andre rehabiliterings interventioner ift at reducere smerte og funktionsnedsættelse. Dette afhænger dog af typen af intervention som bliver sammenlignet med MDT og resultatet gør sig desuden ikke gældende i forhold til akut LBP.


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.7562


Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com