Effekten af McKenzie til akut eller kronisk LBP

I dette review med metaanlyse undersøgte forfatterne effekten af McKenzie (MDT) ift at forbedre smerte og funktionsnedsættelse hos patienter med enten akut (mindre end 12 ugers varighed) eller kronisk (mere end 12 ugers varighed) low back pain (LBP).


Forfatterne søgte efter RCT studier i 6 forskellige databaser. Disse studier blev vurderet af andre forskere (risk of bias). Ialt 17 studier blev inkluderet. Mean PEDro scale score for studierne var 6/10


Hos patienter med akut LBP var der ikke signifikant forskelle i smerte reduktion og øgning af funktionsevne mellem MDT og andre interventioner. Hos patienter med kronisk LBP var der signifikant forskelle i øgning af funktionsevne favoriserende MDT i forhold til øvelser.

Konklusionen var at der hos patienter med kronisk LBP var moderat til højkvalitets evidens for at MDT er mere effektiv end andre rehabiliterings interventioner ift at reducere smerte og funktionsnedsættelse. Dette afhænger dog af typen af intervention som bliver sammenlignet med MDT og resultatet gør sig desuden ikke gældende i forhold til akut LBP.


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.7562


muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com