De-patologisering af patienter med muskoloskeletale smertetilstande

​I denne artikel diskuteres de-patologisering med udgangspunkt i whiplash patienter. 

Patienter der har fået whiplash bliver ofte mødt af den sundhedsprofessionelle med, at de sandsynligvis hurtigt kommer sig af det som bliver kaldt en ikke-seriøs eller en mindre skade. Derfor bliver whiplash patienter som ikke umiddelbart oplever bedring og fortsætter med at mærke smerte, bekymrede. Dette kan forårsage stress og påvirke livskvaliteten hos patienter.

Som sundhedsprofessionel er det dog vigtigt fortsat at fokusere på at whiplash først og fremmest er en fysisk og ikke psykisk lidelse.Dette gør sig også gældende for andre muskuloskeletale smerte tilstande.


Konklusionen i artiklen er at: "we perhaps need to be somewhat cautious to not readily pathologise the psychological symptoms that many patients with WAD and other musculoskeletal pain conditions present with as these symptoms may simply be
‘normal’ psychological responses to a physical injury".


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28637632Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com