De-patologisering af patienter med muskoloskeletale smertetilstande

​I denne artikel diskuteres de-patologisering med udgangspunkt i whiplash patienter. 

Patienter der har fået whiplash bliver ofte mødt af den sundhedsprofessionelle med, at de sandsynligvis hurtigt kommer sig af det som bliver kaldt en ikke-seriøs eller en mindre skade. Derfor bliver whiplash patienter som ikke umiddelbart oplever bedring og fortsætter med at mærke smerte, bekymrede. Dette kan forårsage stress og påvirke livskvaliteten hos patienter.

Som sundhedsprofessionel er det dog vigtigt fortsat at fokusere på at whiplash først og fremmest er en fysisk og ikke psykisk lidelse.Dette gør sig også gældende for andre muskuloskeletale smerte tilstande.


Konklusionen i artiklen er at: "we perhaps need to be somewhat cautious to not readily pathologise the psychological symptoms that many patients with WAD and other musculoskeletal pain conditions present with as these symptoms may simply be
‘normal’ psychological responses to a physical injury".


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28637632Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com