Barrierer ift recovery hos personer med LBP

​Dette review blev udarbejdet med forskningsspørgsmålet: Hvad er fysioterapeuters holdning omkring det at skulle identificere og forholde sig til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, som mulige barrierer ift recovery hos personer med LBP.

Designet var et systematisk review og kvalitativ metasyntese af kvalitative studier hvor fysioterapeuter via fokusgruppe eller semistrukturerede interviews blev spurgt omkring det at skulle identificere og forholde sig til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, som mulige barrierer ift recovery

Deltagere var fysioterapeuter med erfaring i behandling af borgere med LBP.

12 studier blev inkluderet i analysen.

Resultater: Tre temaer udsprang af data. 1) Fysioterapeuterne forholdt sig kun delvist til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, og fokuserede mest på familie, arbejde og uhensigtmæssige patient-forventninger, 2) Nogle fysioterapeuter stimatiserede patienterne med LBP som opmærksomhedssøgende og som en patientgruppe med lav motivation, 3) Fysioterapeuter følte sig ikke klædt ordentlig på/ikke uddannet til at kunne screene for disse faktorer


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25812929


Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com