Barrierer ift recovery hos personer med LBP

​Dette review blev udarbejdet med forskningsspørgsmålet: Hvad er fysioterapeuters holdning omkring det at skulle identificere og forholde sig til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, som mulige barrierer ift recovery hos personer med LBP.

Designet var et systematisk review og kvalitativ metasyntese af kvalitative studier hvor fysioterapeuter via fokusgruppe eller semistrukturerede interviews blev spurgt omkring det at skulle identificere og forholde sig til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, som mulige barrierer ift recovery

Deltagere var fysioterapeuter med erfaring i behandling af borgere med LBP.

12 studier blev inkluderet i analysen.

Resultater: Tre temaer udsprang af data. 1) Fysioterapeuterne forholdt sig kun delvist til kognitive, psykologiske og sociale faktorer, og fokuserede mest på familie, arbejde og uhensigtmæssige patient-forventninger, 2) Nogle fysioterapeuter stimatiserede patienterne med LBP som opmærksomhedssøgende og som en patientgruppe med lav motivation, 3) Fysioterapeuter følte sig ikke klædt ordentlig på/ikke uddannet til at kunne screene for disse faktorer


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25812929


Resumé: Michael Smærup

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com