Formandens beretning 1. kvartal 2018

Velkommen ind i 2018 sammen med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

50-års jubilæumskongres #DMPA2017 Spine Congress

I 2017 kunne DSMF fejre 50-års jubilæum og afholdt jubilæumskongres. Sikke en fantastisk faglig og social fest det blev med alle deltagende. Kongressalen var proppet og scenen fyldt med fantastiske oplægsholdere. Festmiddagen blev hurtigt afløst af uformel hygge – og traditionen tro: dans og skønne snakke med mange kolleger. Jubilæet understregede på mange måder DSMFs primære omdrejningspunkt omkring fagligheden indenfor muskuloskeletal fysioterapi - med masser af synlige beviser på at fagligheden blomstrer og ambitionerne om vidensniveauet stiger i takt hermed. Desuden var kongressen en fejring af de mange stærke bånd der gennem tiden er knyttet mellem kolleger og venner.

50-års jubilæumsskrift blev udgivet og kan stadig hentes som pdf på hjemmesiden. Her kan du bl.a. læse om selskabets og uddannelsens historik, det internationale samarbejde, skæve fakta og anekdoter, interviews med MSK-studerende - samt lidt perspektiver for fremtiden.

Læs 50-års Jubilæumsskriftet: http://www.muskuloskeletal.dk/forskning-og-udvikling/jubilaeumsblad-og-fagblad/jubilaeumsblad-og-fagbladet-online-pdf.aspx

Styrket ryg- og nakkeforskning med nyt muskuloskeletalt professorat

Et nyt professorat i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg- og nakkebesvær er blevet til i samarbejde mellem SydDansk Universitet, SDU, og University College Lillebælt, UCL.

Per Kjær, PhD, seniorforsker og lektor på SDU tiltræder den nye stilling Pr 1. februar 2018.

Det er et stort skridt fremad for forsknings- og vidensudviklingen på ryg- og nakkeområdet med et fysioterapeutisk professorat på dette område i Danmark – til glæde for fag og patienter. Per Kjær har en længere forskerkarriere bag sig og har i flere år undervist på dele af DSMF uddannelsesforløbet - og er desuden tidligere formand for selskabet.

DSMF ser frem til at professoratet kan bidrage til styrket forskning på ryg- og nakkeområdet - og samtidigt kan bidrage til et endnu stærkere samarbejde mellem alle muskuloskeletale forskningsmiljøer i Danmark og internationalt. Ligeledes ser DSMF for sig at netværk og samarbejder mellem forskningsmiljøerne og de faglige selskaber har fået et betydeligt løft.

Et stort tillykke til Per Kjær, SDU, UCL og alle involverede samt kommende samarbejdspartnere med professoratet.

Læs mere: https://ucl.dk/professorat-i-fysioterapi-skal-loefte-forskning-og-undervisning/

Godt nytår og velkommen 2018

Der er mange aktiviteter og tiltag i støbeskeen for 2018. Bestyrelsen har allerede afholdt det årlige strategiseminar i januar måned og således frisket kursen og banerne op. DSMFs overordnede strategiske indsatsområder er fortsat uddannelse og specialisering, forskning og udvikling samt kommunikation. Der foregår for mange medlemmer sikkert mange arbejdsgange og løbende aktiviteter som kan virke ”usynlige” umiddelbart – i maskinrummet. Et lille kig i jubilæumsskriftet fra 2017 giver dog et ganske godt indblik i nogle af de større indsatsområder der arbejdes på; med ambitioner på både kort og lang sigt.

Vi håber at se mange af vore medlemmer til generalforsamlingen 8. marts 2018 i Nyborg. Bestyrelsen ser frem til at hilse på jer og have mulighed for en mere direkte dialog. Husk, at såfremt du som medlem har særlige ønsker eller forslag er der selvfølgelig mulighed for at frembringe det - og vi håber I vil sætte fokus på både stort og småt, ris og ros og endvidere komme med konstruktive forslag eller ideer der kan udvikle og støtte DSMF eller blot skabe klarhed.

Efter generalforsamlingen vil der endvidere være en faglig workshop for de fremmødte.

Med en stor tak til alle medlemmer og samarbejdspartnere for et fantastisk 2017 ønsker vi alle et godt nytår og alt det bedste ind i 2018.

På vegne af bestyrelsen,

Martin Josefsen, formand og underviser

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

www.muskuloskeletal.dk

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com