Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Diagnosticering af Cervicogen svimmelhed

​I dette narrative review forsøgt forfatterne at finde metoder til at diagnosticere Cervicogen svimmelhed (CGD).

Konklusionen var at der ikke findes en guldstandard til at diagnosticere CGD. For at diagnosticere CGS må andre diagnoser udelukkes, og anamnesen kan snævre feltet af potentielle patotologier ind. Hvis en patient ikke udtrykker svimmelhed eller cervicale problemer er CGD sjældent diagnosen. Det samme gør sig gældende hvis patienten har tinnitus, høretab eller migræne.

Efter anamnese er det ofte nødvendigt at screene for nakke instabilitet og Cervical Arteriel Dysfunction (CAD) før man går videre til de kliniske test.

Vestibulære test såsom "head-neck differentiation test" og Dix-Hallpike manøvre (øresten) kan anvendes til at uddifferentiere om der er tale et vestibulært problem.

Når vestibulær årsag er blevet udelukket bør klinikeren examinere cervical columna og anvende "cervical neck torsion test" og "cervical relocation test" for at be- eller afkræfte diagnosen af CGD. Hvis alle andre patologier er blevet afkræftet og anamnese/test tyder på CGD, kan klinikeren bekræfte CGD diagnosen.

Det er muligt for patienten at have både CGD og andre grunde til svimmelhed såsom whiplash (WAD) eller vestibulær patologi. I dette tilfælde anbefales det klinikeren først at rette sin behandling mod disse comorbiditeter og derefter fokusere på CGD (hvis svimmelheden stadig er tilstede)


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759906/

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com