Subacromial decompression vs konservativ behandling

.

Metoden var et RCT med 140 patienter med rotator cuff tendinopati patienter værende udenfor arbejdsmarkedet i op til 13 år. Der var tale om 52 mænd og 88 kvinder med en gennemsnitsalder på 47 år. Patienterne blev randomiseret til en gruppe som fik "Artroscopic acromioplasty" og superviserede træningsøvelser eller en gruppe som kun fik superviserede træningsøvelser

Outcome var selvrapporteret smerte på en VAS skala, funktionsevne, arbejdsevne, nattesmerter, "Shoulder Disability Questionnaire score" og antal smertefri dage. Spørgeskemaer blev udfyldt ved baseline og tidligt 10 år efter randomiseringen. 90 patienter (64%) returnerede udsendte spørgeskemaer gennemsnitlig 12 år efter randomisering.

Resultatet var at begge grupper forbedrede sig signifikant på smerte VAS, men at grupperne forbedrede sig lige meget.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com