Subacromial decompression vs konservativ behandling

.

Metoden var et RCT med 140 patienter med rotator cuff tendinopati patienter værende udenfor arbejdsmarkedet i op til 13 år. Der var tale om 52 mænd og 88 kvinder med en gennemsnitsalder på 47 år. Patienterne blev randomiseret til en gruppe som fik "Artroscopic acromioplasty" og superviserede træningsøvelser eller en gruppe som kun fik superviserede træningsøvelser

Outcome var selvrapporteret smerte på en VAS skala, funktionsevne, arbejdsevne, nattesmerter, "Shoulder Disability Questionnaire score" og antal smertefri dage. Spørgeskemaer blev udfyldt ved baseline og tidligt 10 år efter randomiseringen. 90 patienter (64%) returnerede udsendte spørgeskemaer gennemsnitlig 12 år efter randomisering.

Resultatet var at begge grupper forbedrede sig signifikant på smerte VAS, men at grupperne forbedrede sig lige meget.

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com