Virker "tuning fork tests" i forhold til at diagnosticere frakturer?
​Formålet med dette studie publiceret i JOSP var at fastslå den diagnostiske "accuracy" af "tuning fork tests" i forhold til at udrede for stressfrakturer i UE (lower limb stress fractures).

Designet var et systematisk review over primær litteratur fremsøgt i MEDLINE, CINAHL, AMED, EMBASE, Sports Discus, CAB Abstracts og Web of Science.

To reviewere gennemså listen af studier og scorede studierne for metodisk kvalitet ved hjælp af QUADAS-2 tool.

Det primære outcome var "accuracy" af testen målt på dets sensitivitet og specificitet

6 studier blev inkluderet (ialt 329 patienter) med to typer "tuning fork tests" nemlig "pain induction" og "loss of sound transmission". Studierne inkluderede patienter fra 7-60 år. Prevalensen af frakturer varierede fra 10 til 80 %. Sensitiviteten af "tuning fork test" var høj (mellem 75 - 100 %). Specificiteten af testen varierede mellem 18-95 %.

Konklusionen var (baseret på de inkluderede studier) at "tuning fork tests" ser ud til at have et potentiale i forhold til at diagnosticere stressfrakturer i UE, men er ikke reliable eller "accurate" nok til at rulle ud til generel klinisk brug. Begrundelsen var blandt andet små sample sizes i inkluderede studier.

muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com