Virker "tuning fork tests" i forhold til at diagnosticere frakturer?
​Formålet med dette studie publiceret i JOSP var at fastslå den diagnostiske "accuracy" af "tuning fork tests" i forhold til at udrede for stressfrakturer i UE (lower limb stress fractures).

Designet var et systematisk review over primær litteratur fremsøgt i MEDLINE, CINAHL, AMED, EMBASE, Sports Discus, CAB Abstracts og Web of Science.

To reviewere gennemså listen af studier og scorede studierne for metodisk kvalitet ved hjælp af QUADAS-2 tool.

Det primære outcome var "accuracy" af testen målt på dets sensitivitet og specificitet

6 studier blev inkluderet (ialt 329 patienter) med to typer "tuning fork tests" nemlig "pain induction" og "loss of sound transmission". Studierne inkluderede patienter fra 7-60 år. Prevalensen af frakturer varierede fra 10 til 80 %. Sensitiviteten af "tuning fork test" var høj (mellem 75 - 100 %). Specificiteten af testen varierede mellem 18-95 %.

Konklusionen var (baseret på de inkluderede studier) at "tuning fork tests" ser ud til at have et potentiale i forhold til at diagnosticere stressfrakturer i UE, men er ikke reliable eller "accurate" nok til at rulle ud til generel klinisk brug. Begrundelsen var blandt andet små sample sizes i inkluderede studier.

Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com