​Bestyrelsen

Bestyrelsen - DSMF

​Martin B. Josefsen - Formand, IFOMPT udvalg

mbj@rygfys.dk - Tlf.: 61 70 66 29

Eva Bäcker Hansen - Næstformand, Uddannelsesudvalg (formand), IFOMPT udvalg

baecker@mail.tele.dk - Tlf. (mobil): 51 23 55 34

Lene W. Johansen - Kasserer, Medlemmer

lwj@muskuloskeletal.dk - Tlf. (arb.): 59 43 97 47

Klinik: Ahlgade 51, 1.tv., 4300 Holbæk

Line Thomassen - Sekretær

lit@muskuloskeletal.dk

Jesper Holm - Studievejleder, Eksamensudvalg - Pt. på orlov. 

je.holm@gmail.com 

Inger Birthe Bjørnlund - Uddannelsesudvalg, Curriculum

inbj@phmetropol.dk 

Lars Henrik Larsen - Bestyrelsesmedlem

LHL@ucn.dk
​​

Lotte Telvig - Temadagsudvalg, Ambassadør ansv.

lt@fysiq.dk 

Rasmus Bach Jønsson - Redaktion Web, PR-ansvarlig.

rasmusbn86@hotmail.com 

Effekten af fysioterapi og el-terapi i forhold til carpal tunnel syndrom
Effekten af fysioterapi og el-terapi i forhold til carpal tunnel syndrom
Læs hele nyheden
Overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy og ortopædiske special test hos patienter med skulder problemer
Overensstemmelsen mellem Mechanical Diagnosis and Therapy og ortopædiske special test hos patienter med skulder problemer
Læs hele nyheden
Anvendelsen af dyb tværmassage i klinisk praksis
Anvendelsen af dyb tværmassage i klinisk praksis
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com