Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​Sundhedsstyrelsen har netop udgivet denne nye kliniske retningslinje, 2015

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet denne nye kliniske retningslinje (maj, 2015);

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI)

Arbejdsgruppen der har udarbejdet den kliniske retningslinje er sammensat tværprofessionelt med deltagelse af læger fra det ortopædiske og reumatologiske speciale samt kiropraktorer. Per Kjær, Tom Petersen, Martin Melbye og Inge Ris bidrog til arbejdsprocessen med fysioterapeutiske input.

Som det kan ses af de centrale budskaber nedenfor, er der er der ganske begrænset dokumentation for alle konservative behandlingsmodaliteter. Det tyder dog på, at der er nogen evidens for at vælge stabilitetstræning, ledmobilisering og traktion til patientgruppen.

Hele den kliniske retningslinje er tilgængelig på sundhedsstyrelsens hjemmeside;

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/93205B17BB004CE784F5E5EC6D6B336D.ashx

// Jeppe Thue Andersen

CENTRALE BUDSKABER

Information og vejledning √ Det er god praksis at tilbyde patientuddannelse til patienter med nyopstået cervikal radikulopati. Patientuddannelsen bør omfatte information om prognose og smertemekanismer samt individualiseret vejledning om hensigtsmæssig adfærd og smertehåndtering

√ Det er god praksis at vejlede patienter med nyopstået cervikal radikulopati om individuelt tilpasset fysisk aktivitet og generel træning.

Medicin
√ Det er god praksis enten at anvende tramadol eller NSAID til kortvarig behandling af smerter hos patienter med nyopstået cervikal radikulopati som supplement, hvor paracetamol ikke har haft tilstrækkelig effekt. Valget træffes under hensyntagen til skadevirkninger og patientpræferencer.

Aktive behandlinger ↑ Overvej at tilbyde træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning) for nakken til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling (ř™™)

√ Det er god praksis at overveje behandling med Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, retningsspecifikke øvelser) til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling

Passive behandlinger
↑ Overvej at tilbyde ledmobiliserende teknikker til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling (ř™™)

↑ Overvej at tilbyde cervikal traktion til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling (ř™™)

√ Det er ikke god praksis rutinemæssigt at tilbyde massage til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling

√ Det er ikke god praksis rutinemæssigt at tilbyde akupunktur til patienter med nyopstået cervikal radikulopati i tillæg til anden behandling

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com