Temadag: Klassifikation af lænderygbesvær 9. januar 2012

​Hvad gør vi? Hvad er evidensen? Hvordan kommer vi videre? Fysioterapeuter og kiropraktorer benytter klassifikation af rygpatienter for at vælge behandling til den individuelle patient. Men lever metoderne til klassifikation op til tidens krav om evidensbaseret praksis? Og kan vi ved brug af klassifikation forvente et bedre resultat af behandlingen eller sige noget om, hvordan det vil gå patienten?​

Temadagen afholdes 9. januar 2012 på Syddansk Universitet, Odense. Tilmelding senest 15. december 2011.

Temadagen sætter fokus på evidensen bag klassifikation baseret på smerte (Quebec, STarT), mekanisk diagnostik og terapi (MDT), strukturrettet klassifikation (Tom Petersens system), forskellige stabilitetstrænings systemer (”feed forward systemer”, ”movement system impairment” og ”movement and control impairment”) og behandlingsrettet klassifikation.


Udgangspunktet er en ny rapport om klassifikation af personer med lænderygbesvær og input fra eksperter på Rygcenter Syddanmark og Universitetet i Utah, USA. Formålet med temadagen er at give deltageren forudsætninger for at tage stilling til den kliniske anvendelse af klassifikation i behandlingen af rygpatienter og på den baggrund diskutere bedste praksis.

Temadagen afholdes i samarbejde med InSpiRe Network.

Program og Tilmelding - tilmelding senest 15. december 2011

Læs mere her (pdf)​

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com