Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Temadag: Klassifikation af lænderygbesvær 9. januar 2012

​Hvad gør vi? Hvad er evidensen? Hvordan kommer vi videre? Fysioterapeuter og kiropraktorer benytter klassifikation af rygpatienter for at vælge behandling til den individuelle patient. Men lever metoderne til klassifikation op til tidens krav om evidensbaseret praksis? Og kan vi ved brug af klassifikation forvente et bedre resultat af behandlingen eller sige noget om, hvordan det vil gå patienten?​

Temadagen afholdes 9. januar 2012 på Syddansk Universitet, Odense. Tilmelding senest 15. december 2011.

Temadagen sætter fokus på evidensen bag klassifikation baseret på smerte (Quebec, STarT), mekanisk diagnostik og terapi (MDT), strukturrettet klassifikation (Tom Petersens system), forskellige stabilitetstrænings systemer (”feed forward systemer”, ”movement system impairment” og ”movement and control impairment”) og behandlingsrettet klassifikation.


Udgangspunktet er en ny rapport om klassifikation af personer med lænderygbesvær og input fra eksperter på Rygcenter Syddanmark og Universitetet i Utah, USA. Formålet med temadagen er at give deltageren forudsætninger for at tage stilling til den kliniske anvendelse af klassifikation i behandlingen af rygpatienter og på den baggrund diskutere bedste praksis.

Temadagen afholdes i samarbejde med InSpiRe Network.

Program og Tilmelding - tilmelding senest 15. december 2011

Læs mere her (pdf)​

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com