Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​IFOMT 2008: Nyt om NeuroDynamik

Michael Shacklock fra Adelaide, Australien, bidrog med 2 oplæg til kongressen. Han introducerede sin definition af neurodynamik som "Clinical application of mechanics and physiology of the nervous system as they relate to each other and are integrated with muskuloskeletal function”.

Han gennemgik forskellen mellem “tensioners”, som er mobiliseringsteknikker der øger spænding in de neurogene strukturer, og “sliders”; mobiliseringsteknikker der skaber mest mulig bevægelse af de neurogene strukturer langs med de mekaniske grænseflader - uden at spændingen øges. En illustration på en slider-teknik er nakke fleksion kombineret med knæ fleksion efterfulgt af nakke ekstension med knæ ekstension.

Han påviste påvirkning af tyngdekraften på de spinale neurogene strukturer. Når patienten ligger på siden ”falder” de neurogene strukturer i spinalkanalen. Han mente, at det er en mere smerteaflastende stilling for de neurogene strukturer på den side patienten ligger på. Når der tilføjes nakke fleksion, centrerer de neurogene strukturer tilbage til midten af spinal kanalen.

Han påstod at tensionspunkter, som vi kender dem C6, T6 og L4, kun er tensionspunkter i slump testen. Ved nakke fleksion alene bevæger de neurogene spinale strukturer mod C4/5 både op fra og ned fra. Nerverne konvergerer kun til de led der bevæges. Det lyder meget logisk, men er kun hypotetisk.

​​I et andet oplæg gennemgik han den klassificering han anvender for derefter at have retningslinier for forskellige mobiliseringsteknikker for de neurogene strukturer. Hans klassificering mangler fortsat at blive valideret.


Upper limb neurodynamic examination and treatment: Effect on vibration thresholds in healthy subjects

M. Cairns og R.S. Bowden har lavet en undersøgelse på 34 raske personer for at se om behandling med nervemobiliseringsteknikker i ULNT 1 havde en påvirkning på medianus nervens ledningsevner, målt på vibrationssansen.

De mobiliserede i ULNT1 med albue ekstension 3 x 60 sekunder med 1 minut imellem, med målinger op til 10 minutter efter. De fandt en positiv effekt på vibrationssansen i den raske population.

Ultrasound imaging of sciatic nerve movement in a neural pre-loaded compared to an unloaded position - quantitative assessment and reliability

Ellis og Hinge fra New Zealand har set på bevægelighed af iskias nerven med ultralydscanning. De fandt størst bevægelighed af nerven i ikke nervebelastende stilling, posteriort midt på femur. Deres konklusion var, at udgangsstillingen for nervemobilisering skulle være i nerve aflastende stilling.

Precision and reliability of intra- and interrater measures of Upper Limb Neurodynamic Test 1 (ULNT1) in an asymptomatic population

G.S. Oliver og A. Rushton har undersøgt 40 personer uden symptomer. De blev alle testet med ULNT 1 af 2 erfarne manuelle terapeuter. Både intra- og intertester reliabilitet og præcision fik gode værdier. Konklusionen er, at testen er reliabel hos raske personer; et godt udgangspunkt til videre forskning.​

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com