IASP 2007 referat - Perspektiver på referred pain


Lars Ahrendt-Nielsen Center for Sensory-Motoric Interaction, Aalborg Universitet:

​"Referred pain from muscle tissue: A manifestation of secondary hyperalgesia?"

​Ahrendt-Nielsen et al har lavet et laboratorieforsøg med indsprøjtning af saltvand i muskulus tibialis anterior. Efterfølgende udvikledes smerter lokalt og refererede smerter over dorsum af anklen.

Konklusioner var at refererede smerter

  • er et centralt fænomen: der opstår også i nogen grad smerter på modsatte ben i samme område.
  • tager tid at udvikle: smerter over dorsum pedis opstod først efter 30, 40 sek. efter stimulus med smerter.
  • giver mere smerte hos patienter med kroniske smerter (RA) og
  • hos WAD (Whiplash Associated Disorders) patienter kunne smerten sprede sig proksimalt til hele benet.
  • områdets størrelse er afhængig af intensitet og varighed af den smertefulde stimulus.

Dette er de samme karakteristika for cutaneous hyperalgesia. Derved mente taleren at refererede smerter fra muskelvæv er baseret på centrale smertemekanismer, mere end på lokale smerter mekanismer.

Maria A. Giamberardino, Pathophysiology of Pain Laboratory, Department of Medicine and Science of Aging, G.D´Annunzio University of Chieti, Italien

"Referred muscular hyperalgesia from visceral structures".

​Taleren og hendes gruppe har set på smertekarakteristika i muskler ved kendt visceral sygdom. Bland andet har de set på patienter med blindtarmbetændelse, (irritation af tyktarm) cholestecitis og smerter ved menstruation. Deres konklusion er, at der sker ændringer i muskulatur som trofiske ændringer (fortykkelse, ligesom der skete subcutan væv fortykkelse) og fysiologiske ændringer som øgning af sarcomer længde. Disse ændringer opstod hurtigt efter organet var blevet påvirket, blev forværret ved gentagne smerter i det pågældende organ og kunne fortsætte også efter smertestimulus var fjernet (efter galdestensoperation eller efter fjernelse af blindtarmen).​​

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com