​Generalforsamling DSMF

​Generalforsamling DSMF

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.

DSMF afholder generalforsamling tirsdag d. 3. september 2021 kl. 16.00 til 17.00.

GF afholdes i fælleshuset Karre 81, Holbergsgade / Wilstersgade, 8000 Aarhus C.

På dagen, vil der være opslag ved indgangen, som hjælp til at vise vej til fælleshuset.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår følgende til vedtægtsændring:

§ 7.1 ændres til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 1 suppleant.

§ 7.3 ændres til: Suppleanten vælges for 1 år af gagen.

$ 7.4 ændres til: Selskabet tegnes af formanden eller kasseren. Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker at genopstille.

7. Valg af 1 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

Dansk Revision Sønderborg og Vibeke Laumann Hartlev som intern revisor.

9. Eventuelt.

Indkommende forslag til GF skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. august 2021 og sendes til sekretær Line Thomassen på mail: Linethomassen@icloud.com

​Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.
Læs hele nyheden
DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com