Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE

Vigtig Nyhed!!

Vi kan med glæde informere, at DSMF har indgået et samarbejde med SDU som erstatning for CAT/CASE kurserne og det skriftlige arbejde, som ligger i vores uddannelse. I fremtiden vil dette varetages af SDU som en "tom plads ordning" på Kandidatens modul 5 “ Evidens baseret praksis og Patient Observeret Rapport (POR). Her følges modulet på SDU i 8 uger (2 dage om ugen) og afsluttes med en POR. Tilmeldingen står I som kursister for direkte via SDU´s hjemmeside.

Tjek nedenstående links for yderligere information:

Kandidat i Fysioterapi:​https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/fysioterapi

Studieordning:​https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/fysioterapi/uddannelsens_opbygning/studieordninger

Studieguide til faget: Evidensbaseret fysioterapi. Kritisk belysning af undersøgelse, intervention og effektvurdering i fysioterapeutisk praksis:​https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/fysioterapi/undervisning_og_eksamen/studyguide

Det betyder at vores CAT/CASE kursus kører for sidste gang hhv efteråret 2019/foråret 2020. CAT afholdes d.​15. + 22. August 2019 og Caserapport kurset d. 7. november 2019 + 5. februar 2020.

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com