Øvelses adherence hos ældre borgere

Formålet med dette systematiske review var at undersøge interventioner brugt til at forbedre øvelses adherence hos ældre borgere. Derudover at undersøge effekten af disse interventioner og evaluere adfærdsmæssig forandring hos de deltagende ældre borgere

Der blev søgt i databaserne AMED, BNI, CINAHL, EMBASE, MEDLINE og PsychINFO . Inklusionskriterier at studierne omhandlede +65 årige borgere bosiddende i eget hjem. Derudover at der var tale om RCT forsøg som anvendte intervention ift øge øvelses adherence, compliance, concordance ift øvelser og et outcome inkluderet målende øvelses adherence hos ældre borgere. Studier blev ekskluderet hvis det omhandlede demente eller borgere med nedsat kognitiv funktion.

11 studier blev inkluderet i reviewet. Risk of bias var moderat til høj. Interventionerne blev klassificeret i følgende kategorier: “comparison of behavior”, “feedback and monitoring”, “social support”, “natural consequences”, “identity” og ”goals and “planning”.

 
4 studier brugte adfærdsmæssige tilgange. Dette var “social learning theory”, “socioemotional selectivity theory”, “cognitive behavioural therapy” og “self-efficacy”.

4 studier rapporterede om et positivt adherence outcome Ift interventionen. 3 af disse interventioner var kategoriseret i ”feedback og monitorering” kategorien.

Konklusionen var at interventioner i ”feedback og monitorering” kategorien viste positive outcome, men der er modstridende evidens ift at anbefale brugen af denne. Der er brug for mere viden omkring interventioner ift forbedring af øvelses adherence for ældre mennesker

Resumé: Michael Smærup

Studietilbud 2020
Læs hele nyheden
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com