"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter

Formålet med dette review var at undersøge effekten af " deep cervical flexor (DCF) training" der er en træningsmetode anvendt til patienter med nakkesmerter. DCF træning blev sammenlignet med andre træningsmetoder eller ingen træning målt på cervikal neuromuskulær funktion, muskelstørrelse, kinematik og kinetik.


12 RCT studier blev inkluderet og vurderet med Cochrane Risk of Bias tool.


DCF træning blev sammenlignet med cervikal udholdenhedstræning, styrketræning, proprioceptiv træning og mobilitetstræning.


Outcome var "craniocervical flexion test", muskel træthed (fatigue), muskelstørrelse, kinematik (ledpositionssans, holdning og ROM), kinetik (styrke, udholdenhed og kontraktion)


Der blev fundet stærk evidens for effekten af DCF træning på neuromuskulær koordination men DCF havde ingen eller kun lille effekt på styrke og udholdenhed "at higher loads". DCF forbedrede hoved og cervikal posture mens evidensen var begrænset for andre outcome.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30486819Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Perspektiver på langtids-adherence hos patienter med LBP
Læs hele nyheden
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
"Deep cervical flexor (DCF) training" til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com