Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.

Dette narrative review fokuserer på effekter af øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.

 
Resultatet var at øvelser blev fundet effektive i behandlingen af kronisk spændings-hovedpine og migræne.

 
Aerobe øvelser blev set som det bedste valg i migræne profylakse. Et øvelsesprogram baseret på submaksimal aerob træning i 40 minutter, 3 gange ugentligt inklusiv opvarmning viste sig at reducere antallet af migræne episoder.

Derimod er specielt nakke og skulder øvelser muligvis et bedre valg når der er tale om kronisk spændings-hovedpine, bla viste et studie en reduktion af hovedpine efter 10 ugers styrketræning af nakke/skulder sammenlignet med anden behandling. Der er dog kun tale om lav til moderat evidens og flere studier efterlyses af forfatterne

Et andet resultat var at forfatternes anbefaling om øget opmærksomhed på at optimere balancen mellem øvelser og recovery ift at undgå stress relaterede skader og opnå optimal funktionsevne hos patienter.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com