Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.

Dette narrative review fokuserer på effekter af øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.

 
Resultatet var at øvelser blev fundet effektive i behandlingen af kronisk spændings-hovedpine og migræne.

 
Aerobe øvelser blev set som det bedste valg i migræne profylakse. Et øvelsesprogram baseret på submaksimal aerob træning i 40 minutter, 3 gange ugentligt inklusiv opvarmning viste sig at reducere antallet af migræne episoder.

Derimod er specielt nakke og skulder øvelser muligvis et bedre valg når der er tale om kronisk spændings-hovedpine, bla viste et studie en reduktion af hovedpine efter 10 ugers styrketræning af nakke/skulder sammenlignet med anden behandling. Der er dog kun tale om lav til moderat evidens og flere studier efterlyses af forfatterne

Et andet resultat var at forfatternes anbefaling om øget opmærksomhed på at optimere balancen mellem øvelser og recovery ift at undgå stress relaterede skader og opnå optimal funktionsevne hos patienter.

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com