Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne

Formålet med dette narrative review var at få et overblik over litteraturen ift muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne med særlig blik på sygdomshistorie, fysisk eksamination og diagnostik

Søgeord var hoftesmerter i kombination med "anterior", "lateral" og "posterior".
116 artikler blev inkluderet i reviewet.

Muskuloskeletale grunde til hofte smerte kan opdeles i posteriore, laterale og anteriore smerter

I forhold til de posteriore smerter: Her skal man overveje lumbal columna, hofteleddet, SI-leddet, piriformis syndrom samt hase tendinopati som de muligt udløsende faktorer.

Gluteus tendinopati og Iliotibial Band Syndrome er de mest hyppige årsager til laterale hoftesmerter

Anteriore hoftesmerter er yderligere opdelte: I årsager som kan være intraartikulære (rifter i labrum, osteoartrit, osteonekrose) og extraartikulære ("snapping hip" og "inguinal disruption"). Entrapment og myofasciale smerter skal også overvejes

Forfatternes konklusion var at evalueringen af hoftesmerter hos voksne er komplekst. Derudover skal klinikeren overveje posteriore, anteriore og laterale årsager til smerterne.

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com