Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effekten af kognitiv behandling i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain

Formålet med dette systematiske review var at undersøge effekten af kognitiv behandling (CBT) i tillæg til fysioterapi ved behandling af patienter med kronisk low back pain (CLBP). Der blev i reviewet set på smerte og depressions reduktion samt forbedring af livskvalitet og funktion hos CLBP patienter.

Søgeord var behavioral/behavioural treatment eller therapy, Cognitive behaviour/behavior treatment eller therapy, Physical therapy, Physioterapy, Exercise therapy, Electrotherapy, Electrical therapy, Manual therapy, Myofascial therapy, Rehabilitation, Low back pain, Lower back pain, Back pain, Chronic back pain.

Af de 10 inkluderede studier blev 7 vurderet til at være af høj kvalitet mens 3 blev vurderet til at være af god kvalitet.

 
I forhold til CBT i kombination med fysioterapi viste studierne modstridende resultater. I nogle af studierne blev CBT + fysioterapi vurderet til at være bedre end fysioterapi alene ift reducering af smerte, samt forbedring af funktionsevne og livskvalitet.....mens andre af studierne ikke viste effekt af tillæg af CBT.

 
De inkluderede studier viste desuden ingen effekt af CBT + fysioterapi ift at reducering af depression og et højkvalitets studie viste endda større effekt af fysioterapi alene ift depression.

 
Det modstridende resultater kalder selvsagt på mere forskning på området.

Resume: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com