Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Lumbal traktion

Formålet med dette review var at identificere RCT studier omhandlende lumbal traktion og undersøge variansen af disse (traktion) interventioner.

37 RCT studier blev identificeret. RCT'erne omhandlede følgende former for traktion: Mekanisk (57%), Auto-traktion (16%), manuel (10,8%), "gravitational" (8,1%) og "aquatic" (5,4%). Der var også en forskel på traktions-kraft, rytme, behandlingens varighed og hyppigheden af behandlingen. Patienterne var en blanding af akutte, subakutte og kroniske LBP patienter med og uden iskias smerter. I 27 % af studierne blev traktion brugt i kombination med anden fysioterapeutisk behandling.

Mekanisk traktion beskrives således af forfatterne: "In the RCTs that involved mechanical traction devices, the traction forces were applied using either a predetermined amount of weight or a percentage of body weight"
Manuel og auto traktion beskrives således af forfatterne: "Manual traction and auto-traction involve traction forces that are dependent on the skill and strength of the clinician and patient respectively".
Gravitational og aquatic traktion beskrives af forfatterne: "Gravitational (inversion) traction devices and aquatic traction involve traction forces that are dependent on the suspension effect of gravity or water which varies according to the patient’s body weight and/ or externally applied weight attachments"

Forfatterne konkluderer at studierne omhandlende lumbal traktion er meget uhomogene og det er derfor vanskeligt at konkludere på effekten af lumbal traktions-behandling. De store forskelle i typen af traktions-interventioner kalder på flere studier undersøgende traktions-behandling og en konsensus omkring måderne at gribe behandlingen an på.

Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com