Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff

I dette caseserie study var formålet at undersøge effekten af fysioterapi ift at forbedre funktion og reducere smerten hos patienter over 60 år med massiv beskadiget rotator cuff

("with massive and irreparable Rotator Cuff (RC) tear").


 

92 patienter modtog et 12 ugers PT program indeholdende manuel terapi og øvelsesprogram.


 

Den manuelle terapi:
To manuelle teknikker blev brugt til patienter med nedsat passiv bevægelse.
1) “posterior glenohumeral mobilization” med patienten i fremliggende ("supine decubitus position") med 30° eller 40° abduktion og let udadrotation af skulder...en axial distraktion af skulderbladet i inferior retning og derefter et posteriort glide fastholdt i 1 minut
2) En “scapular mobilization” med patienten i sideliggende position ("lateral decubitus position")
Begge teknikker blev udført mellem 8 og 10 gange med 30 sekunders pause imellem

Øvelsesprogrammet:

Øvelser for at forbedre proprioception og normalisere scapular/glenohumeral rytme. Generelle principper var at øvelserne kun måtte medføre moderat smerte (<4/10 på VAS) og at der kun udføres 4 øvelser pr øvelsesgang samt at øvelser for skulderen skal begynde med lav belastning og øvelser under skulderhøjde. Øvelser blev udført 2 gange ugentligt i 12 uger

Før og efter behandling blev skulderfunktionen målt med Constant-Murley og DASH og smerten via en VAS. Efter 12 uger blev der påvist signifikante forbedringer på alle 3 skalaer.


Forfatterne konkluderer at et PT program baseret på manuel terapi og øvelsesprogram forbedrer funktionen og reducerer smerten hos patienter med massiv beskadiget rotator cuff.


Resultaterne skal naturligvis tages med forbehold, da denne type studier ikke opererer med kontrolgruppe.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6110227/

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com