Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter

I dette case serie studie forsøgte forfatterne at undersøge effekten af muskle energi teknik (MET) målt på cervical ROM og smerte.

20 patienter med nakkesmerter med reduceret cervical ROM blev inkluderet i studiet. Patienter med Rheumatoid arthrit, traume, cervical tumor, eller "instabilitet" blev ekskluderet. Disse patienter var alle mellem 25-50 år med en gennemsnitsalder på 32.3±6.53 år.

MET behandlingen indebar 5 behandlinger/repetitioner per gang - der var tale om 3 MET behandlinger pr uge i 6 uger.

Outcome var ROM målt med Inclinometer og smerte målt med en VAS. Disse blev målt før og efter endt behandlingsforløb

Resultatet var at der blev observeret statistiske signifikante forbedringer for cervical flektion, ekstension, rotation mod højre og venstre samt lateral flex til højre og venstre. Der blev desuden observeret statistisk signifikant reduktion i smerte mål ved VAS.

Resultaterne skal naturligvis tages med forbehold da der er tale om et begrænset antal patienter.

Resumé: Michael Smærup

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com