manipulation til patienter med akutte og subakutte nakkesmerter.

I dette systematiske review søgte forskerne at afklare effekten af "upper back" manipulation til patienter med akutte og subakutte nakkesmerter. Der blev søgt litteratur i 6 online databaser hvor de primære søgeord var thoracic mobilization,” “thoracic spine mobilization,” “thoracic manipulation,” og “thoracic spine manipulation. 


Forskerne fandt 44 mulige artikler som efterfølgende blev kvalitetsvurderet. Der blev udvalgt 6 højkvalitets artikler inkluderende 187 patienter som modtog "upper back" manipulation som blev sammenlignet med 173 patienter som modtog anden behandling.


 
Hver af de inkluderede studier rapporterede om brugen af 1 eller flere ikke-specifikke "thoracic spine thrust manipulation techniques", udført i maveleje eller i siddende position. Brugen af supplerende behandling varierede i studierne. Ingen i sammenlignings-gruppen modtog manipulation af cervikal eller thoracalcolumna.

 
Forskerne fandt at det så ud til at udførelsen af "upper back" manipulation havde effekt i forhold til reducering af smerte, øget nakkebevægelighed og forbedret funktionsevne på kort sigt hos patienter med akutte og subakutte nakkesmerter. Resultatet skal dog tages med forbehold da resultatet er baseret på meget få studier

 
Resumé: Michael Smærup

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com