Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

manipulation til patienter med akutte og subakutte nakkesmerter.

I dette systematiske review søgte forskerne at afklare effekten af "upper back" manipulation til patienter med akutte og subakutte nakkesmerter. Der blev søgt litteratur i 6 online databaser hvor de primære søgeord var thoracic mobilization,” “thoracic spine mobilization,” “thoracic manipulation,” og “thoracic spine manipulation. 


Forskerne fandt 44 mulige artikler som efterfølgende blev kvalitetsvurderet. Der blev udvalgt 6 højkvalitets artikler inkluderende 187 patienter som modtog "upper back" manipulation som blev sammenlignet med 173 patienter som modtog anden behandling.


 
Hver af de inkluderede studier rapporterede om brugen af 1 eller flere ikke-specifikke "thoracic spine thrust manipulation techniques", udført i maveleje eller i siddende position. Brugen af supplerende behandling varierede i studierne. Ingen i sammenlignings-gruppen modtog manipulation af cervikal eller thoracalcolumna.

 
Forskerne fandt at det så ud til at udførelsen af "upper back" manipulation havde effekt i forhold til reducering af smerte, øget nakkebevægelighed og forbedret funktionsevne på kort sigt hos patienter med akutte og subakutte nakkesmerter. Resultatet skal dog tages med forbehold da resultatet er baseret på meget få studier

 
Resumé: Michael Smærup

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com