Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Kvinde med frossen skulder

I denne case rapport optræder en 54-årig kvinde med en højresidig frossen skulder.

Hvilesmerter var 7/10 og Shoulder Pain and Disability Index Score (SPADI) var 64% (høj score indikerer reduceret funktionsevne). Hvilesmerter blev karakteriseret som konstante, dybe og brændende. Derudover følte patienten også stive/spændte muskler i området Levator scapula/Rhomboideus dxt.

Kvinden havde smertefuld og begrænset aktiv ROM samt høj undgåelses adfærd målt med Fear-Avoidance Beliefs Questionaire (FABQ). FABQ bliver delt op i en "work" og en "physical activity" del - på workdelen kan man score max 42 og på physical activity max 24, hvor max score indikerer høj undgåelses adfærd.Patienten score henholdvis 22 for physical activity og 34 for work.

Patienten havde smertefuld og reduceret glenohumeral aktiv og passiv ROM i alle retninger med udadrotation som den mest begrænsede. Glenohumeral rotation blev indskrænket ved abduktion. Der blev konkluderet at patienten var på frossen skulder stadie 2. Patienten var endvidere hypersensitiv (away from the right shoulder) og havde nedsat lateralitet over skuldre og hænder.

Patienten blev set på 20 sessioner over 12 uger. Grundet frygten for bevægelse blev der udført en kognitiv intervention, taktil diskriminations træning og lateralitets træning, imaginære bevægelser (imagined movements) og spejltræning. Senere i forløbet blev der udført thoracic manipulation og cervikal mobilisering sammen med manuel terapi for skulderen.

Efterfølgende var patientens SPADI score 22%, hvilesmerter var 0/10 og frygtscore var forbedret. Der blev desuden observeret forbedringer i aktiv ROM, lateralitet og taktil diskriminering.

Resumé: Michael SmærupGeneralforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com