Patient med impingement i hofteled

​I dette case studie havde en 30-årig kvinde fået opereret ledbrusken i venstre hofteled grundet impingement (surgical labral repair with femoroacetabular impingement osteochondroplasty). 


Efterfølgende blev hun behandlet med trænings øvelser, men oplevede en øgning af hoftesmerter og en generel nedsat funktion. Hendes primære funktionelle klager var vanskeligheder ved stand og smerte (6/10) ved bevægelse 


Undersøgelsen: Der blev observeret øget lumbal lordose med anteriort bækken tilt og ændret bækkenposition i venstre side sammenlignet med højre (left anterior glided hip position). Patienten havde vægtbæring på det raske ben. Ved gang sås nedsat skridtlængde og nedsat hofte ekstension ved afsæt på venstre ben. Gangdistancen var reduceret til 160 meter. 


Patienten havde positive test på venstre side i Ober, Trendelenburg og Thomas test. Passiv ledundersøgelses påviste smerte og hypomobilitet over venstre hofte i superior til inferior, anterior til posterior, medial til lateral og lateral til medial retning. Central mobilisering af lumbalcolumna påviste lokal utilpashed (mild local discomfort) omkring L4 og L5. 


En kombination af mobilisering og trigger punkts behandling (dry needling) blev brugt ift bløddele og nonthrust manipulation blev brugt til at forbedre hofteleddets nedsatte bevægelighed. 


Efter at have gennemgået 12 terapeut sessioner over 120 dage var patienten næsten symptomfri. Ved slutningen af perioden var patientens "Harris hip score" gået fra 56 til 96 og "Lower extremity Functional Scale score" forbedret sig fra 26 til 70. 


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2014.5047Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com