Patienter med skuldersmerter og "posterior shoulder tightness" (PST)

​I denne "viewpoint" artikel beskriver forfatterne skulder smerter som en almindelig muskuloskeletal lidelse, som er vanskelig at behandle pga den biomekaniske kompleksitet af skulder regionen herunder samspillet mellem mobilitet og stabilitet, samt skulderens vitale rolle med at bevæge, positionere og stabilisere håndfunktionen.


Hos patienter med skuldersmerter ses ofte "posterior shoulder tightness" (PST). PST er ofte repræsenteret hos patienter med impingement eller ikke-specifike skuldersmerter. 


Forfatterne stiller spørgsmålet om vi skal behandle eller ikke-behandle når patienten har PST?


For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt med en klinisk undersøgelse som inkluderer:

1) Glenohumeral indadrotation målt ved 90 graders skulder abduktion

2) Skulder horisontal adduktion eller "cross-body" adduktion

3) Flektions ROM

4) Ekstension og indadrotations ROM


Forfatterne kommer i artiklen med begrundelse for indskrænkninger i ovenstående test samt anbefalinger til behandling/ikke-behandling.


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.0605?code=jospt-siteØvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com