Patienter med skuldersmerter og "posterior shoulder tightness" (PST)

​I denne "viewpoint" artikel beskriver forfatterne skulder smerter som en almindelig muskuloskeletal lidelse, som er vanskelig at behandle pga den biomekaniske kompleksitet af skulder regionen herunder samspillet mellem mobilitet og stabilitet, samt skulderens vitale rolle med at bevæge, positionere og stabilisere håndfunktionen.


Hos patienter med skuldersmerter ses ofte "posterior shoulder tightness" (PST). PST er ofte repræsenteret hos patienter med impingement eller ikke-specifike skuldersmerter. 


Forfatterne stiller spørgsmålet om vi skal behandle eller ikke-behandle når patienten har PST?


For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt med en klinisk undersøgelse som inkluderer:

1) Glenohumeral indadrotation målt ved 90 graders skulder abduktion

2) Skulder horisontal adduktion eller "cross-body" adduktion

3) Flektions ROM

4) Ekstension og indadrotations ROM


Forfatterne kommer i artiklen med begrundelse for indskrænkninger i ovenstående test samt anbefalinger til behandling/ikke-behandling.


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.0605?code=jospt-siteVigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com