Patienter med skuldersmerter og "posterior shoulder tightness" (PST)

​I denne "viewpoint" artikel beskriver forfatterne skulder smerter som en almindelig muskuloskeletal lidelse, som er vanskelig at behandle pga den biomekaniske kompleksitet af skulder regionen herunder samspillet mellem mobilitet og stabilitet, samt skulderens vitale rolle med at bevæge, positionere og stabilisere håndfunktionen.


Hos patienter med skuldersmerter ses ofte "posterior shoulder tightness" (PST). PST er ofte repræsenteret hos patienter med impingement eller ikke-specifike skuldersmerter. 


Forfatterne stiller spørgsmålet om vi skal behandle eller ikke-behandle når patienten har PST?


For at besvare spørgsmålet er det nødvendigt med en klinisk undersøgelse som inkluderer:

1) Glenohumeral indadrotation målt ved 90 graders skulder abduktion

2) Skulder horisontal adduktion eller "cross-body" adduktion

3) Flektions ROM

4) Ekstension og indadrotations ROM


Forfatterne kommer i artiklen med begrundelse for indskrænkninger i ovenstående test samt anbefalinger til behandling/ikke-behandling.


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2018.0605?code=jospt-siteEffekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte
Effekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte
Læs hele nyheden
Effekten af akupressur i behandlingen af LBP.
Effekten af akupressur i behandlingen af LBP.
Læs hele nyheden
Effekten af ledmobilisering på patienter med patellofemorale smerter
Effekten af ledmobilisering på patienter med patellofemorale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com