Øvelsen "bro" med 30 graders hofte abduktion

​Formålet med nærværende studie var at undersøge hvordan erector spinae (ES) og Gluteus maximus (GM) muskelaktivitet og den "anterior pelvic tilt angle" forandrer sig med forskellig hofte abduktions vinkler under øvelsen "bro".


20 raske individer (10 mænd og 10 kvinder) deltog i undersøgelsen.

ES og GM muskelaktivet blev målt med EMG under "bro" ved 3 forskellige hofte abduktions vinkler: 0, 15 og 30 grader. Vinklen blev målt med billed-software.


Resultatet var at "bro" med 30 graders hofte abduktion kan anbefales som en effektive metode til selektivt at fascilitere GM muskel aktiviet og minimere kompentatorisk ES muskel aktivitet, og reducere "anterior pelvic tilt angle


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26778602


Effekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte
Effekten af øvelses terapi med eller uden Maitland thoracic manipulation til patienter med subacromial smerte
Læs hele nyheden
Effekten af akupressur i behandlingen af LBP.
Effekten af akupressur i behandlingen af LBP.
Læs hele nyheden
Effekten af ledmobilisering på patienter med patellofemorale smerter
Effekten af ledmobilisering på patienter med patellofemorale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com