Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Low back pain er en multidimensional lidelse

​Der er voksende evidens for at low back pain er en multidimensional lidelse. Det er desuden klart at vedvarende LBP eikke nødvendigvis ikke kun er et spørgsmål om lokal vævspatologi eller skade. Det foreslåes at der ses på som en "protective mechanism" produceret af det neuro-immune-endokrine system som respons på individets oplevelse af frygt og fare. Homeostasen er kontant påvirket af et samspil mellem fysiske, psykiske, sociale, livsstil-relaterede, comorbide omstændigheder.


I nærværende artikel tages der udgangspunkt i en case: En 55 årig mand med lændesmerter og udstråling ud i det ene ben. Baseret på MRI scanning viser det sig at han har en disc protrusion på L4/5 niveau uden nerve kompression. Med denne case som udgangspunkt viser forfatterne hvor vigtigt det er at komme "hele vejen rundt" om patienten.


Forfatterne slutter af med at liste nogle opmærksomhedspunkter op som det er vigtigt for klinikeren at forholde sig til i forhold til LBP patienter. Nogle af disse er:

Mulltidimensional klinisk ræssonering
Eksamination af adfærdsmæssige svar på smerten
Patientuddannelse i forhold til smerter
Udvikle adfærdsmæssige værktøjer til at kontrollere smerten, normalisering af funktion og fokus på værdifulde hverdagsaktiviteter
Hands-on fysioterapi
Opbygge patientens self-efficacy


Resumé: Michael Smærup


https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2016.0609Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com