Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).

​Dette review ville undersøge effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS). Hypotesen var at taping og øvelsesterapi ville være mere effektivt end placebo taping og øvelsesterapi samt øvelsesterapi (alene) og taping (alene).


Der blev søgt litteratur i MEDLINE, Cochrane, Rehabilitation and Sports Medicine Source, og CINAHL. Der blev fokuseret på RCT studier evaluerende effekten af taping omhandlende deltagere med "anterior knee" smerter eller PFPS publiceret mellem 1005 og 2015. Studiernes kvalitet blev vurderet via PEDro.


I studierne blev forskellige grupper blev sammenlignet: tension taping og øvelser versus placebo taping og øvelser, placebo taping og øvelser versus øvelser alene, og tension taping og øvelser versus taping alene.


5 RCT'er med samlet set 235 patienter blev inkluderet. Taping metoder var McConnell og Kinesiotaping.

VAS scorer indikerede forbedring i alle interventionsgrupper (taping + øvelsesterapi)

Konklusionen var at taping skal ses i kombination med øvelsesterapi og ikke kan stå alene.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28617653
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com