Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).

​Dette review ville undersøge effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS). Hypotesen var at taping og øvelsesterapi ville være mere effektivt end placebo taping og øvelsesterapi samt øvelsesterapi (alene) og taping (alene).


Der blev søgt litteratur i MEDLINE, Cochrane, Rehabilitation and Sports Medicine Source, og CINAHL. Der blev fokuseret på RCT studier evaluerende effekten af taping omhandlende deltagere med "anterior knee" smerter eller PFPS publiceret mellem 1005 og 2015. Studiernes kvalitet blev vurderet via PEDro.


I studierne blev forskellige grupper blev sammenlignet: tension taping og øvelser versus placebo taping og øvelser, placebo taping og øvelser versus øvelser alene, og tension taping og øvelser versus taping alene.


5 RCT'er med samlet set 235 patienter blev inkluderet. Taping metoder var McConnell og Kinesiotaping.

VAS scorer indikerede forbedring i alle interventionsgrupper (taping + øvelsesterapi)

Konklusionen var at taping skal ses i kombination med øvelsesterapi og ikke kan stå alene.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28617653
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com