​Er manuel terapi inkluderende dyb tværmassage, myofascial release og/eller ledmobilisering effektivt i forhold til behandling af plantare hælsmerter.

​Formålet med dette review var at fastslå om manuel terapi inkluderende dyb tværmassage, myofascial release og/eller ledmobilisering er effektivt i forhold til behandling af plantare hælsmerter.

Metoden var et kritisk review baseret på RCT studier omhandlende emnet. Der blev søgt i databaserne Pubmed, PEDro og Google Scholar. PEDro scale blev brugt til at vurdere studiernes kvalitet.

Der blev fundet 6 relevante RCTs: 2 undersøgte effekten af ledmobilisering på plantare hælsmerter og 4 undersøgte effekten af forskellige teknikker til behandling af plantarvævet.
5 studier vist positive korttids-effekter efter manuel terapi (mest bestående af "soft tissue" mobilisering (fx. triggerpunkts behandling), med og uden udspændingsøvelser.

Kvaliteten af alle studier var moderat til høj vurderet med PEDro scale.

Konklusionen var at "soft tissue" mobilisering er en effektiv behandling i forhold til at behandle plantare hælsmerter. Forfatterne efterlyser dog flere studier som evaluerer korttids og langtidseffekterne af behandlingen.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29175715
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com