Kan muskulær koordinations træning af coremuskler hos deltagere med øget hase stivhed resultere i en øget anteriort bækken tilt?

​Formålet med dette studie er teste hypotesen om at muskulær koordinations træning af coremuskler hos deltagere med øget hase stivhed kan resultere i en øget anteriort bækken tilt...og at der er en korrelation mellem hase stivhed og anteriort bækken tilt.

Metoden var et ikke blindet rct studie. 30 raske individer (9 kvinder) blev randomiseret til Interventionsgruppen som modtog koordinations træning for core muskler i en periode på 2 uger eller kontrolgruppen som ingen træningfik.

Outcome var: "Passive knee extension test" og "range of anterior pelvic tilt".

Resultatet var en signifikation reduktion af hase stivhed og en øget anterior bækken tilt i interventionsgruppen. Der var desuden en signifikant negativ og moderat korrelation mellem hase stivhed og anterior bækken tilt.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29136538


Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Tapning i kombination med fysioterapi til patienter med skulder impingement
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com