Kan muskulær koordinations træning af coremuskler hos deltagere med øget hase stivhed resultere i en øget anteriort bækken tilt?

​Formålet med dette studie er teste hypotesen om at muskulær koordinations træning af coremuskler hos deltagere med øget hase stivhed kan resultere i en øget anteriort bækken tilt...og at der er en korrelation mellem hase stivhed og anteriort bækken tilt.

Metoden var et ikke blindet rct studie. 30 raske individer (9 kvinder) blev randomiseret til Interventionsgruppen som modtog koordinations træning for core muskler i en periode på 2 uger eller kontrolgruppen som ingen træningfik.

Outcome var: "Passive knee extension test" og "range of anterior pelvic tilt".

Resultatet var en signifikation reduktion af hase stivhed og en øget anterior bækken tilt i interventionsgruppen. Der var desuden en signifikant negativ og moderat korrelation mellem hase stivhed og anterior bækken tilt.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29136538


Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com