Quadriceps atrofi hos mennesker med pattellofemoral smerte

​Formålet med dette studie var at fastslå om quadriceps atrofi var tilstede hos mennesker med pattellofemoral smerte (PFP) og om der var sammenhæng mellem vastus medialis (VMO) og PFP.

Muskelfylden af quadriceps blev målt med ultralyd hos 35 deltagere (22 med unilaterale og 13 med bilaterale symptomer), samt 35 asymptomatiske kontrol deltagere matchet på alder og køn.

Outcome: Tykkelsen af VMO, vastus lateralis, vastus medialis, rectus femoris, og vastus intermedius blev målt med ultralyd.

Der blev anvendt parret t-test til at sammenligne muskelfylde i symptomatisk og asymptomatisk ben hos deltagere med unilateral PFP. Der blev anvendt t-test til at sammenligne muskelfylden hos gruppen med og uden PFP.

Resultatet hos dem med unilateral PFP var, at muskelfylden i alle dele af quadriceps var mindre i det symptomatiske ben sammenlignet med asymptomatiske. Der blev ikke fundet forskel i muskelfylden i quadriceps på den affekterede side hos mennesker med PFP sammenlignet med asymptomatiske kontroller.


Resumé: Michael Smærup


http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2015.5852Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com