Effekten af øvelser som aktiverer de dybe stabiliserende muskler på postural kontrol og kvaliteten af åndedrættet.

​Formålet med dette studie var at evaluere effekten af øvelser som aktiverer de dybe stabiliserende muskler på postural kontrol og kvaliteten af åndedrættet.

21 deltager mellem 20 og 30 år deltog i studiet. Deltagerne var inkluderet fra den "general nonsmoking population" og havde ingen respiratoriske begrænsninger. Måling af posture og åndedræt blev udført to gange: før og efter et øvelsesprogram.

Alle personer udførte et øvelsesprogram som aktiverende dybe truncus muskler i isolerede positioner med speciel fokus på transversus abdominis, multifidii og internal oblique muskler.

Hoved, pelvis og trunk position i det sagitale og frontale plan blev målt med "photogrammetric" metoden. Åndedrætsbevægelser blev målt med plethysmograf

Resultatet var at dyb muskel træning forbedrer kontrollen af truncus og den respiratoriske kontrol. Postural kontrol og åndedrættet er stærkt påvirket af positionen af thorax og dermed den posturale kontrol.

Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Impact+of+Deep+Muscle+Training+on+the+Quality+of+Posture+and+Breathing


Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com