​Review: Behandling af kæbeledsproblemer

I et systematisk review har Merega Medlicott og Susan Harris fundet nogen evidens for bl.a. manuelle teknikker og øvelser til behandling af TMJD (Temporo-Mandibular-Joint-Disorders).

Medlicott, Harris, A Systematic Review of the Effectiveness of Exercise, Manual Therapy, Electrotherapy, Relaxation Training, and Biofeedback in the Management of Temporomandibular Disorder, PHYS THER. 2006; 86:955-973 (Free Article).

"Temporo-Mandibular-Disorders" (TMD), "Cranio-Mandibular-Disorders" (CMD), "TMJ-disorders" (kæbeledsforstyrrelser) eller blot "mandibular disorders" er alle udtryk for symptomer og dysfunktion i kæbeledskomplekset med associerede strukturer.

Kæbeledsproblemer kan typisk være kategoriseret som

- Muskulær dysfunktion / myofascielle smerter med/uden nedsat åbning.

- Disc forskydning / derangement med/uden nedsat åbning.

- Ledsmerter, arthrose og arthrit i kæbeleddet (TMJ).

I et review har Susan Harris og Merega Medlicott vurderet den forliggende evidens på baggrund af en litteratursøgning til og med januar 2005. Udvælgelseskriterier for studier var bl.a. 1) tegn på kæbeldsdysfunktion, 2) en fysioterapeutisk intervention, 3) eksperimentelt design (f.eks. RCT), 4) outcome i form af smerte, bevægeudslag, handicap eller funktion. Eksklusionskriterier var bl.a. post-kirurgiske interventioner.

Af 106 fundne artikler blev 30 inkluderet til review, hvoraf 5 havde moderat evidensstyrke og resten blev betegnet som svage.​


​På baggrund af reviewet anbefaler forskerne følgende;

1) Aktive øvelser og manuelle tekniker - alene eller i kombination - kan være effektivt for øget bevægelighed (TVO - total vertical opening) hos TMD-patienter med akut disc-forskydning, akut arthritis, akutte eller kroniske myofascielle smerter.

2) Holdningskorrektion kan være effektivt i kombination med andre modaliteter (smerte og TVO).

3) Mid-laser terapi kan muligvis lindre smerter og øge bevægeligheden (TVO, lateral deviation) hos patienter med TMD sekundært til disk-forskydning og er sandsynligvis bedre end andre elektroterapeutiske midler.

4) Behandling med afslapningsterapi, biofeedback og proprioceptiv genlæring ser ud til at være bedre end bideskinner mht. smerte og bevægelighed (TVO) hos patienter med akut eller kronisk TMD på kort og lang sigt.

5) Behandling som indeholder kombinationer af manuelle teknikker, øvelser, afspændingsteknikker og holdninskorrektion ser ud til at dæmpe smerter og bedre funktionen på kort sigt. Dog er det i dette review ikke muligt at se, om enkelte interventioner vil være bedre end kombinerede interventioner.

Forfatterne lægger vægt på, at evidensstyrken ikke er høj, og at der er brug for yderligere forskning med bedre studiedesigns og konsensus for måling af effekt.​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com