Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​MT i Norge: Primærkontakt for rygpatienter

MT'ere i Norge har pr 1.1.2006 ret til primærkontakt med rygpatienter - nu med sygesikringstilskud uden lægehenvisning

Med specialiststatus har de norske manuelle terapeuter fået rettigheder til at undersøge og behandle patienter med muskuloskeletale lidelser - nu med sygesikringstilskud uden lægehenvisning. Det samme gælder kiropraktorer. Dertil har begge faggrupper mulighed for at rekvirere røntgen, MR-scanning, blodprøver hos speciallæge, sygemelde i op til 8 uger m.m. Herunder også at henvise til almen fysioterapi.

MT-uddannelse i Norge

Der er omtrent 300 manuelle terapeuter i Norge som har specialiststatus. MT-uddannelsen i Norge har, som i Danmark, i flere år levet op til kravene fra IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists). IFOMT er en fysioterapeutisk specialesubgruppe på det muskuloskeletale område under WCPT - verdensforbundet for fysioterapeuter. For få år siden blev den Norske MT-uddannelse til et Masterstudium på universitetet i Bergen. MT-uddannelsen kan efter endt grunduddannelse tages på to år. Dertil kommer laboratoriekurser som et supplement til rollen som primærkontakt.​


​Mere effektivt forløb for rygpatienter

For patienter med bevægeapparatsbesvær betyder det en nemmere tilgang til undersøgelse, diagnostik og behandling. Dvs. ventetiden for at komme fra den ene behandler til den anden er skåret væk og kun tages i brug når der er et reelt behov derfor.

Ordningen har indtil for nyligt kørt i dele af Norge med godt resultat, hvorfor ordningen nu ønskes permanent og bliver landsdækkende.

Specialisthonorarer

I Norge er større ydelseshonorarer til fysioterapeuter med videreuddannelse i MT allerede en permanent ordning. Således honoreres undersøgelse og behandling af muskuloskeletale lidelser højere hos en manuel terapeut end hos en alm. fysioterapeut. Der findes lignende ordninger på andre fagområder indenfor fysioterapi i Norge.

Læs tidligere nyhed om "Henvisnings- og sygemeldingsret i Norge"​​


Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com