​Henvisnings- og sygemeldingsret i Norge


Prøveordning ønskes permanent

Som nævnt i tidligere MT-Nyt har der i en periode været oprettet en prøveordning i dele af Norge, hvor patienter har kunnet konsultere MT'ere direkte uden lægehenvisning - men fortsat med sygesikringstilskud. Desuden har MT'erne og kiropraktorerne haft mulighed for at henvise til parakliniske undersøgelser m.m. samt udstede sygemelding.

Der har været positive resultater målt på både effekt og egenvurdering fra patienterne selv. Dette betyder at regeringen i Norge nu lægger op til forslag der skal gøre ordningerne permanente for kiropraktorer og manuelle terapeuter i hele landet. I Norge er der i dag omtrent 300 fysioterapeuter med videreuddannelse i MT.

Bedre diagnostik og behandling af muskuloskeletale lidelser

For patienten betyder det en mere effektiv undersøgelses- og behandlingsproces hvormed diagnostik, information, vejledning og iværksættelse af et målrettet behandlingsforløb forløber mindre kompliceret. Samfundsøkonomisk betyder det endvidere reducerede udgifter.​


Praktiserende læger i Norge giver udtryk for at ordningen indtil videre har styrket samarbejdet mellem læger, manuelle terapeuter og kiropraktorer. Især fordi ressourcerne udnyttes mere optimalt og den helhedsmæssige opfølgning af patienterne forbedres. Dog har den norske lægeforening også haft indvendinger mod forslaget.

Større honorarer til fysioterapeuter med speciale i MT

I Norge er større ydelseshonorarer til fysioterapeuter med videreuddannelse i MT allerede en permanent ordning. Således honoreres undersøgelse og behandling af muskuloskeletale lidelser højere hos en manuel terapeut end hos en alm. fysioterapeut.

​Læs mere

Læs mere om nyheden på manuellterapi.com (direkte link)

Læs "Slutt på legenes monopol" på NRK Puls (direkte link)

Læs "Startet som et forøksprosjekt" på NRK Puls (direkte link)

Læs "Ny verden for pasienter" på NRK Puls (direkte link)

Læs tidligere nyhed "Norsk dokumentation og guidelines for MT" her på sitet​

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com