Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​Henvisnings- og sygemeldingsret i Norge


Prøveordning ønskes permanent

Som nævnt i tidligere MT-Nyt har der i en periode været oprettet en prøveordning i dele af Norge, hvor patienter har kunnet konsultere MT'ere direkte uden lægehenvisning - men fortsat med sygesikringstilskud. Desuden har MT'erne og kiropraktorerne haft mulighed for at henvise til parakliniske undersøgelser m.m. samt udstede sygemelding.

Der har været positive resultater målt på både effekt og egenvurdering fra patienterne selv. Dette betyder at regeringen i Norge nu lægger op til forslag der skal gøre ordningerne permanente for kiropraktorer og manuelle terapeuter i hele landet. I Norge er der i dag omtrent 300 fysioterapeuter med videreuddannelse i MT.

Bedre diagnostik og behandling af muskuloskeletale lidelser

For patienten betyder det en mere effektiv undersøgelses- og behandlingsproces hvormed diagnostik, information, vejledning og iværksættelse af et målrettet behandlingsforløb forløber mindre kompliceret. Samfundsøkonomisk betyder det endvidere reducerede udgifter.​


Praktiserende læger i Norge giver udtryk for at ordningen indtil videre har styrket samarbejdet mellem læger, manuelle terapeuter og kiropraktorer. Især fordi ressourcerne udnyttes mere optimalt og den helhedsmæssige opfølgning af patienterne forbedres. Dog har den norske lægeforening også haft indvendinger mod forslaget.

Større honorarer til fysioterapeuter med speciale i MT

I Norge er større ydelseshonorarer til fysioterapeuter med videreuddannelse i MT allerede en permanent ordning. Således honoreres undersøgelse og behandling af muskuloskeletale lidelser højere hos en manuel terapeut end hos en alm. fysioterapeut.

​Læs mere

Læs mere om nyheden på manuellterapi.com (direkte link)

Læs "Slutt på legenes monopol" på NRK Puls (direkte link)

Læs "Startet som et forøksprosjekt" på NRK Puls (direkte link)

Læs "Ny verden for pasienter" på NRK Puls (direkte link)

Læs tidligere nyhed "Norsk dokumentation og guidelines for MT" her på sitet​

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com