Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Generalforsamling, d. 9. Marts 2016

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 9. Marts 2016 kl. 16.00 i Middelfart.

DSMF afholder generalforsamling onsdag d. 9. Marts 2016kl. 16.00ved Rygcenter Syddanmark, Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart.

Lokale hvor generalforsamlingen finder sted, vil fremgå ved hovedindgangen.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afholdes workshop ved Inge Ris i tidrummet kl. 17.00-20.00. Temaet her er: Den kroniske nakkepatient

Du kan læse mere om workshoppen og tilmelde dig her

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com